Посібник з експортного контролю України.

Посібник з експортного контролю України.

Проект став можливим завдяки фінансуванню Українським Науково-Технологічним Центром (УНТЦ) за кошти Представництва ЄС в Україні. Виконано Науково-технічним центром експорту та імпорту спецтехнологій, техніки та матеріалів (НТЦ) за підтримки Державної служби експортного контролю України.

Глава 1

1. Основні ідеї режимів експортного контролю, міжнародних договорів, ініціатив та ембарго

1.1. Багатосторонні режими експортного контролю

1.1.1. Австралійська група (АГ)
1.1.2. Режим контролю ракетних технологій (РКРТ)
1.1.3. Група ядерних постачальників (ГЯП) 
1.1.4. Вассенаарська домовленість (ВД)
1.1.5. Комітет Цангера та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)

1.2. Міжнародні правові та політичні інструменти

1.2.1. Резолюція 1540 Ради Безпеки ООН від 28 квітня 2004 року
1.2.2. Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів (Женева, 17 червня 1925 року)
1.2.3 Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення (конвенція про заборону хімічної зброї, КЗХЗ)
1.2.4. Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (КБТЗ)
1.2.5. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)
1.2.6. Гаазький кодекс поведінки проти розповсюдження балістичних ракет (ГКП)

1.3. Багатосторонні ембарго

1.4. Міжнародні ініціативи

1.4.1. Ініціатива з безпеки у протидії розповсюдженню ЗМЗ (ІБПР)
1.4.2. Ініціатива з безпеки контейнерів (ІБК)

Глава 2

2. Чому та як в Україні здійснюється державний контроль за експортом, імпортом, тимчасовим вивезенням, тимчасовим ввезенням та транзитом окремих категорій товарів

2.1. Міжнародні зобов’язання України
2.2. Як здійснюється державний експортний контроль в Україні
2.3. Органи, які здійснюють державний експортний контроль в Україні
2.4. Товари, міжнародні передачі яких підлягають дердавному експортному контролю
2.5. Кроки суб’єкта господарювання, який має намір здійснювати міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю

Глава 3

3.1. Реєстрація в Держекспортконтролі

3.1.1. Посвідчення про реєстрацію та роз’яснення про умови здійснення міжнародних передач товарів
3.1.2. Відомості і документи, необхідні для реєстрації в Держекспортконтролі
3.1.3. Заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі
3.1.4. Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів

3.2 Отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

3.2.1. На які міжнародні передачі потрібен висновок на право проведення переговорів
3.2.2. Яких товарів стосується отримання висновку на право проведення переговорів
3.2.3. На укладення договорів (контрактів) з якими країнами потрібно отримувати висновок на право проведення переговорів
3.2.4. На якому етапі підготовки зовнішньоекономічної угоди потрібно отримувати висновок на право проведення переговорів.
3.2.5. Умови отримання суб’єктами господарювання висновку на право проведення переговорів

3.3. Отримання дозволів та висновків для здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового ввезення та транзиту товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю

3.3.1. Які документи необхідно отримати для здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового ввезення та транзиту контрольованих товарів
3.3.2. Особливості оформлення документів для отримання дозвільних документів на здійснення експорту, тимчасового вивезення ТПВ
3.3.3. Особливості оформлення документів для отримання дозвільних документів на здійснення імпорту, тимчасового ввезення ТПВ
3.3.4. Заява про отримання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на міжнародні передачі товарів. Особливості заповнення. Зразки заповнених заяв

3.4. Документи про гарантії

3.4.1. Мета оформлення документів про гарантії кінцевого використання товарів у заявлених цілях та види таких документів
3.4.2. Оформлення сертифікату кінцевого споживача
3.4.3. Оформлення міжнародного імпортного сертифікату та інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях
3.4.4. Оформлення додаткових гарантій до сертифікату кінцевого споживача та до міжнародного імпортного сертифікату
3.4.5. Оформлення сертифікату підтвердження доставки

3.5. Повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

3.5.1. Нормативно-правові акти у галузі державного експортного контролю, які стосуються питання надання повноважень
3.5.2. Поняття повноважень. Визначення необхідності отримання повноважень
3.5.3. Заява про отримання повноважень та порядок її заповнення
3.5.4. Подання заяви до Державної служби експортного контролю України. Документи, які подаються разом із заявою
3.5.5. Процедура розгляду заяви. Випадки, у яких заява не підлягає розгляду
3.5.6. Проект рішення Кабінету Міністрів України про надання повноважень та його міжвідомче погодження
3.5.7. Особливості надання повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва
3.5.8. Термін дії повноважень та умови їх скасування
3.5.9. Права та обов’язки суб’єктів господарювання, яким надані повноваження

3.6. Подання суб’єктами господарювання до Держекспортконтролю звітних матеріалів

3.6.1. Загальні засади надання звітності в сфері державного експортного контролю
3.6.2. Звіт про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
3.6.3. Звіт про фактично здійснений експорт (імпорт) товарів відповідно до отриманого дозволу
3.6.4. Звіт про використання (невикористання, часткове використання) товарів у заявлених цілях
3.6.5. Особливості звітності про міжнародні передачі відповідно відкритих та генеральних дозволів
3.6.6. Стосовно звітності про міжнародні передачі товарів, імпортованих в Україну з отриманням міжнародного імпортного сертифікату
3.6.7. Інші звіти та інформація з питань державного експортного контролю

Глава 4

4. Митний контроль та митне оформлення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю

4.1. Основні поняття
4.2. Митні режими
4.3. Порядок використання в митних органах дозволiв i висновкiв державної служби експортного контролю україни

Глава 5

5. Спеціфіка експорту наукоємних технологій подвійного призначення

Глава 6

6. Просвітницька діяльність з промисловими та науковими організаціями у сфері експортного контролю

Глава 7

7. Правозастосування в експортному контролі

7.1. Загальний підхід до правозастосування
7.2. Адміністративно-господарська відповідальність
7.3. Індивідуальна відповідальність (кримінальна, адміністративна)

Єдиний список ТПВ Європейського Союзу