1.1.3. Група ядерних постачальників (ГЯП)
              
(створена у 1974 році)
     
У відповідь на індійські ядерні випробування у травні 1974 року, коли стало зрозуміло, що ядерні технології, які передавалися, начебто, для мирних цілей, можуть бути використані у виробництві ядерних вибухових пристроїв, була створена ГЯП, як добровільне неформальне об'єднання низки держав-постачальників ядерних товарів, метою якого було визначено запобігання розповсюдженню ядерної зброї шляхом контролю за експортом матеріалів, обладнання і технологій, програмного забезпечення, чутливих з точки зору виробництва ядерної зброї.
     З того часу склад ГЯП постійно розширювався, і на теперішній момент вона налічує 48 держав-учасниць, а також два постійних спостерігача - Європейську Комісію та Комітет Цангера (в особі його Голови).
    Діяльність ГЯП грунтується на узгоджених підходах до контролю як за ядерним експортом, так і за товарами подвійного використання, які можуть мати відношення до ядерної діяльності, що належним чином відображено у прийнятих державами-учасницями Керівних принципах, які у 1978 р. були опубліковані як документ Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) INFCIRC/254


    Не зважаючи на заходи з експортного контролю, Іраку, державі-учасниці ДНЯЗ, вдалося тривалий час приховувати виконання ним військової ядерної програми, у т.ч. шляхом закупівель товарів подвійного використання, на які не розповсюджувалася дія чинних на той час Керівних принципів.
     Після анексії Іраком Кувейту та реакції світового співтовариства, яка призвела до військової операції «Буря в пустелі» (1991 р.), проведеної з санкції ООН, ГЯП схвалила низку рішень, серед яких - розробка Керівних принципів передач обладнання, матеріалів та технологій подвійного використання (товари як ядерного, так і неядерного застосування), що мають або можуть мати відношення до ядерної діяльності. Керівні принципи для товарів подвійного використання склали Частину ІІ документу МАГАТЕ INFCIRC/254/PART II, тоді як початкові Керівні принципи увійшли до Частини І документу агентства - INFCIRC/254/PART I.
     Керівні принципи ГЯП визначають товари подвійного використання, як «товари, що можуть застосовуватись, як у ядерній так і у неядерній сферах і забезпечити значний внесок в ядерний паливний цикл, який не знаходиться під гарантіями
, або у діяльність зі створення ядерного вибухового пристрою».
    Країни-учасниці ГЯП розробили процедури обміну повідомленнями, які направляються в результаті схвалення на національному рівні рішень не санкціонувати передачу обладнання або технологій подвійного використання, та погодилися забезпечити впевненість в тому, що всі учасники ГЯП не будуть надавати згоду на передачу таких предметів без попередніх консультацій з країною, яка направила таке повідомлення. Майбутні постачання включених до Контрольного списку предметів до будь-якої неядерної країни були обумовлені укладенням з МАГАТЕ угоди про всеохоплюючі гарантії. Зазначене рішення забезпечило напрямок, за яким користь від ядерних передач можуть отримувати лише учасники ДНЯЗ та інші країни, які уклали з Агентством угоди про всеохоплюючі гарантії.
    Крім того, застосування принципу «всеосяжного» (catch-all) контролю дозволяє державам-учасницям блокувати експорт будь-яких товарів подвійного використання, щодо яких існують підозри, що вони можуть бути використані у ядерних військових програмах, навіть якщо певний товар і не було включено до одного з контрольних списків.
     Керівні принципи ГЯП відповідають існуючим міжнародним юридично-обовʼязковим документам в галузі ядерного нерозповсюдження, серед яких, насамперед, слід відзначити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), Договір про заборону ядерної зброї в Латинській Америці (Договір Тлателолко) та договори про зони, вільні від ядерної зброї. Крім того, завдяки імплементації положень і вимог Керівних принципів та Додатків ГЯП на національному рівні, діяльність групи сприяє зусиллям урядів у виконанні своїх національних зобов'язань щодо контролю за експортом відповідно до Резолюції 1540 РБ ООН, спрямованої головним чином на недопущення потрапляння ЗМЗ та відповідних матеріалів до рук недержавних акторів (перш за все, терористичних організацій).
    Діяльність ГЯП включає також інформаційно-просвітницькі заходи щодо Керівних принципів та Контрольних списків шляхом здійснення візитів, проведення зустрічей та регулярних брифінгів для окремих урядів, які не беруть участі у ГЯП, а також у країнах, територіями яких здійснюються ядерні перевезення, в яких відбувається перевантаження відповідних товарів і матеріалів, проведення глобальних та регіональних форумів тощо (детальніше див. сайт http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/outreach).