3.5.7. Особливості надання повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також державного оборонного замовлення
     Надання таких повноважень також здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України.
     Надання таких повноважень здійснюється за спрощеною процедурою, яка  не передбачає заповнення заяви та звернення до Держекспортконтролю.
     Надання суб'єкту господарювання повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також в рамках виконання державного оборонного замовлення здійснюється за умови реєстрації такого суб'єкта в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та за наявності у нього атестованої СВФЕК.
     Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання конкретного міжнародного договору чи державного оборонного замовлення, з метою надання суб'єкту господарювання відповідних повноважень готує проект акта Кабінету Міністрів України, до якого додаються перелік категорій товарів і список суб'єктів господарювання - виконавців робіт у рамках міжнародного договору чи виконавців державного оборонного замовлення, який узгоджується в установленому порядку з Мінекономрозвитку, Міноборони, Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Державним космічним агентством, іншими центральними органами виконавчої влади, розглядається в установленому порядку на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і подається на розгляд Кабінету Міністрів України.