3.1. Реєстрація в держекспортконтролі суб’єктів господарювання україни, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів
     Експертиза в галузі державного експортного контролю проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю - Державною службою експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль) для вирішення питання про можливість надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливість проведення реєстрації суб'єктів господарювання у Держекспортконтролі, як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб'єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (стаття 11 Закону України від 20.02.2003 № 549-IV "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання").
     Відповідно до статті 12 Закону, суб'єкти господарювання України, державні замовники з державного оборонного замовлення, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються Держекспортконтролем як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів. З цією метою зазначені суб'єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.
     За підсумками попередньої експертизи Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб'єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями про особливості здійснення таких передач.

3.1.1. Посвідчення про реєстрацію та роз’яснення про умови здійснення міжнародних передач товарів
3.1.2. Відомості і документи, необхідні для реєстрації в Держекспортконтролі
3.1.3. Заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі
3.1.4. Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів