3.5.2. Поняття повноважень. Визначення необхідності отримання повноважень.
     Встановлена законодавством вимога щодо необхідності отримання суб’єктами господарювання від Кабінету Міністрів України повноважень для здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, забезпечує таким чином встановлення державної монополії на зазначені види діяльності.
     В той же час, слід розуміти, що повноваження не надають прямого права здійснювати відповідні експортно-імпортні операції з товарами військового призначення, а суб’єкт господарювання, який одержав повноваження, для здійснення такої діяльності зобов’язаний звернутися в установленому порядку до Держекспортконтролю для отримання відповідного дозволу на експорт чи імпорт.
     Водночас, Кабінетом Міністрів України визначено деякі винятки, а саме, без надання суб′єктам господарювання повноважень здійснюються імпорт запасних частин і технологій для ремонту (продовження терміну експлуатації) чи модернізації виробів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є розробниками або виробниками таких товарів, а також імпорт запасних частин і технологій для виробництва товарів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є виробниками таких товарів.
     Необхідність отримання суб’єктом господарювання повноважень визначається під час його реєстрації у Держекспортконтролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів у залежності від товарів за якими він реєструється.
     Висновок про необхідність отримання повноважень для експорту чи імпорту конкретних товарів зазначається у листі-роз’ясненнях про особливості здійснення міжнародних передач товарів, що отримує субʼєкт у вигляді додатку до посвідчення про його реєстрацію.
     Реєстрація суб’єкта господарювання у Держекспортконтролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів є першим кроком для субʼєкта, який має намір здійснювати міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю та, відповідно, є першою з двох основних умов для одержання ним повноважень.
     Другою умовою для одержання повноважень відповідно до статті 14 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" є створення зареєстрованим субʼєктом здійснення міжнародних передач товарів системи внутрішньофірмового експортного контролю (СВФЕК), налагодження її роботи та отримання у Держекспортконтролі відповідного свідоцтва про її державну атестацію.
     Одержання повноважень має наслідком навантаження субʼєкта господарювання низкою зобов’язань, повʼязаних з неухильним виконанням вимог законодавства у сфері державного експортного контролю, недотримання яких тягне за собою адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність, встановлену законом.
     Тому, налагоджена робота СВФЕК та компетентність посадових осіб, які відповідають за цей напрям роботи, є запорукою недопущення уповноваженим субʼєктом здійснення міжнародних передач товарів порушень взятих зобов’язань.
     Опрацювання питання про можливість надання повноважень здійснюється на підставі відповідної заяви субʼєкта господарювання.
     Надання повноважень не є адміністративною послугою та здійснюється безоплатно.
     Переломні зміни у законодавче регулювання порядку надання повноважень були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 805 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 838 та від 12.07.1999 № 1228", яка кардинально змінила (спростила) цей порядок для вітчизняних підприємств різних форм власності, які мають намір самостійно виходити на міжнародний ринок з товарами військового призначення власного виробництва за конкурентоспроможними цінами, а також мають потребу в імпортних комплектуючих для потреб власного виробництва.
     Підсумовуючи викладене, субʼєкт господарювання, який має намір отримати повноваження, повинен зробити три кроки:
     1) зареєструватися у Держекспортконтролі як субʼєкт здійснення міжнародних передач товарів (у тому числі за товарами, які ідентифіковані як товари військового призначення, для експорту та імпорту яких необхідні повноваження);
     2) створити СВФЕК, налагодити її діяльність та отримати у Держекспортконтролі свідоцтво про її атестацію;
     3) заповнити заяву про отримання повноважень та подати її до Держекспортконтролю.
     Здійснення наступних заходів щодо опрацювання питання про можливість надання суб′єкту господарювання повноважень чинним законодавством покладено на Держекспортконтроль.