3.6.5. Особливості звітності про міжнародні передачі відповідно відкритих та генеральних дозволів
     Звітність суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів відповідно до відкритих і генеральних дозволів, здійснюється за тими ж самими формами, як і у випадку разових дозволів, однак містить деякі відмінності.
     Стосовно термінів звітності.
     Звіт про фактично здійснену (не здійснену, частково здійснену) міжнародну передачу товарів, а також звіт про використання (невикористання, часткове використання) товарів у заявлених цілях подається не пізніше трьох місяців за кожен рік з дати видачі дозволу.
     Отже, якщо генеральний або відкритий дозвіл було отримано, наприклад, 14.10.2017, то звітними періодами будуть, відповідно:
     -    перший рік - 14.10.2017 - 14.10.2018 (термін подання звітності – до 14.01.2019);
     -    другий рік - 15.10.2018 - 14.10.2019 (термін подання звітності – до 14.01.2020);
     -    третій рік - 15.10.2019 - 14.10.2020 (термін подання звітності – до 14.01.2021).
     Якщо ж відповідно до разового або генерального дозволу здійснювалися міжнародні передачі товарів, що підлягають міжнародній звітності, то, як було зазначено вище, графік подання звітів включатиме 9 звітних дат.
     Стосовно відмінностей у змісті звітування.
     На відміну від звітності по разовому дозволу разом із звітом про фактично здійснену (частково здійснену) міжнародну передачу товарів за генеральними та відкритими дозволами суб’єкт подає засвідчені копії укладених ним зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також оригінали гарантійних документів або зобов’язань, на підставі яких була здійснена конкретна міжнародна передача (на відміну від роботи по разовому дозволу, зазначені документи не є частиною пакету, що подаються при отримані дозволу, а виникають в рамках його реалізації).
     Отже, фактично, звітність в рамках реалізації генеральних та відкритих дозволів є логічним продовження процесу державної експертизи в сфері експортного контролю. Надані копії договорів (контрактів) та оригінали гарантійних документів будуть ретельно проаналізовані в Держекспортконтролі в тій самій мірі, в якій здійснюється аналіз подібних документів в рамках державної експертизи при видачі разових дозволів.
     Відповідно, до звіту про фактично здійснений експорт (імпорт) на підставі генерального дозволу додається номер та дата зовнішньоекономічного договору (контракту), а також дата і вихідний номер листа, яким надіслано до Держекспортконтролю договір (контракт). Натомість, не вказується залишок товару (оскільки у генеральному дозволі не визначається кількість товару, що має бути поставлена).
     Також у звіті за результатами реалізації генерального дозволу вказується номер та дата сертифіката кінцевого споживача, дата та вихідний номер листа, яким надіслано до Держекспортконтролю оригінал СКС.
     Крім вказаної інформації у разі звітності за результатами відкритого дозволу вказується ще й інформація про кінцевого споживача.
     Звіти про використання (невикористання, часткове використання) товарів у заявлених цілях стосовно зазначених у відкритому або генеральному дозволі товарів подаються не пізніше трьох місяців за кожний рік з дати видачі дозволу. Все інше – як і для разових дозволів за кожен із вказаних періодів.