3.5.1. Нормативно-правові акти у галузі державного експортного контролю, які стосуються питання надання повноважень

     Законодавчі основи державної політики в галузі державного експортного контролю України визначає Верховна Рада України, так, законодавчі основи повноважень визначені такими Законами України:
     1) Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (стаття 20) встановлено, що виключно уповноваженими Україною як державою суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватись експорт та імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів (включаючи матеріали у вигляді тепловипромінюючих зборок), технологій, устаткування, установок, спеціальних неядерних матеріалів та пов'язаних з ними послуг, джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів продукції, технологій і послуг, які в даний час використовуються при створенні озброєнь і військової техніки або становлять державну таємницю України, яка визначається законами України.
     Призначення уповноважених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до компетенції Кабінету Міністрів України.
     2) Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (стаття 13) встановлено, що для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, суб'єкти господарювання повинні отримати від Кабінету Міністрів України відповідні повноваження.
     Порядок отримання та скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зверніть увагу!
     Відповідно до статті 1 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" термін "товари військового призначення" охоплює, зокрема, "послуги військового призначення", включаючи "посередницькі (брокерські)".
     Державному експортному контролю підлягає експорт послуг військового призначення, тобто, надання таких послуг українським субʼєктом господарювання іноземній юридичній чи фізичній особі в Україні або за її межами.
     Тому, для експорту послуг військового призначення субʼєкт господарювання також повинен отримати від Кабінету Міністрів України повноваження.

     Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політики в галузі державного експортного контролю, тому, реалізація зазначених вимог Законів України забезпечена такими актами Кабінету Міністрів України:
     1) постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 838 "Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" затверджено Положення, яке визначає порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, а також визначає строк дії повноважень, умови, за яких дія повноваження скасовується  та права і обов’язки уповноважених субʼєктів;
     2) постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.1999 № 1228 "Про надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" містить перелік суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали повноваження, а також зобов’язує уповноважених суб’єктів здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни за погодженням з уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції.

Примітка
Відповідно до статті 3 Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі є Державний концерн "Укроборонпром".

3) постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 затверджено Положення про Державну службу експортного контролю України, відповідно до якого на Держекспортконтроль покладено завдання вирішувати за результатами експертизи у сфері державного експортного контролю питання щодо можливості надання субʼєктам господарювання повноважень.
     Міністерство економічного розвитку і торгівлі України уповноважене на формування державної політики у сфері державного експортного контролю та здійснює нормативно-правове регулювання у цій сфері.
     Наказом Мінекономрозвитку від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 174/33145, встановлено єдиний порядок заповнення суб’єктами господарювання заяви про отримання повноважень та затверджено форму такої заяви.