3.2.1. На які міжнародні передачі потрібен висновок на право проведення переговорів
     Статтею 18 Закону визначено, що «суб'єкт господарювання може проводити з іноземним суб'єктом господарської або іншої діяльності переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго, тільки за умови отримання ним позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, про можливість їх проведення.
     Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
    Частина перша статті 18 Закону однозначно передбачає, що суб’єкту господарювання потрібно задуматися стосовно необхідності можливого отримання відповідного висновку на право проведення переговорів у разі, якщо за зовнішньоекономічною угодою, яку передбачає укласти суб’єкт господарювання, планується така міжнародна передача як експорт.

Примітка:
     Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»:

«Експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб'єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі:
продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;
продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв'язку;
розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства;
фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України;»