1.2.5. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)
            (набув чинності 5 березня 1970 року)
     Текст ДНЯЗ було схвалено на Генеральній Асамблеї ООН 12 червня 1968 року. Договір було відкрито для підписання 1 липня 1968 року. ДНЯЗ набув чинності 5 березня 1970 року. 11 травня 1995 року дію ДНЯЗ було продовжено безстроково.
     Цілями цього міжнародного договору є запобігання розповсюдженню ядерної зброї та технологій її виготовлення, сприяння співробітництву у мирному використанні ядерної енергії, припинення гонки ядерних озброєнь і як кінцева мета - загальне та повне ядерне роззброєння.
     Станом на серпень 2019 року учасниками договору (шляхом ратифікації або приєднання) є 191 держава у т.ч. 5, які відповідно до ДНЯЗ визнані державами, що володіють ядерною зброєю. Ізраїль, Індія, Пакистан та КНДР не є учасницями договору. КНДР повідомила про вихід з ДНЯЗ у 1993 році. При цьому Секретаріат ООН продовжує вважати КНДР учасницею ДНЯЗ.
     Відповідно до ДНЯЗ, кожна з держав-учасниць, яка володіє ядерною зброєю («ядерна держава») (такими вважаються держави, які провели ядерні випробування до 1 січня 1967 р.) зобовʼязується не передавати будь-якій державі ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над такою зброєю, не заохочувати і не спонукати будь-яку державу, яка не володіє ядерною зброєю («неядерну державу») до виробництва або набуття у будь-який інший спосіб ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв, а також до контролю над такою зброєю і такими вибуховими пристроями.
     Натомість, кожна «неядерна держава» зобовʼязується не отримувати передач від будь-якого постачальника ядерної зброї або ядерних вибухових пристроїв, а також контролю над ними, не виробляти і не набувати такої зброї й таких вибухових пристроїв.
     ДНЯЗ заклав правові основи для таких інструментів контролю за нерозповсюдженням, як гарантії МАГАТЕ - згідно зі статтею ІІІ договору, кожна держава-учасниця повинна підписати угоду з МАГАТЕ про гарантії нерозповсюдження ядерної зброї, за якою МАГАТЕ набуває право для перевірок відповідності держави-учасниці положення ДНЯЗ та цієї угоди.
     У подальшому, після виявлення факту виконання Іраком таємної військової ядерної програми інструмент гарантій МАГАТЕ було доповнено Додатковим протоколом, при введенні в дію якого МАГАТЕ отримує значно ефективніші заходи контролю, які дозволяють з великою ймовірністю встановлювати факти порушення положень про нерозповсюдження ядерної зброї відповідно до ДНЯЗ або їх відсутність.
     Крім того, ДНЯЗ заклав правові основи для розвитку національних заходів з обліку та контролю ядерних матеріалів, а також національного контролю за ядерним експортом.
     МАГАТЕ, за підтримки багатьох держав-членів та ЄС, проводить активну інформаційно-просвітницьку роботу та здійснює заходи з підтримки запровадження Додаткового протоколу до гарантій МАГАТЕ щодо ядерного нерозповсюдження, включаючи семінари та робочі зустрічі.