3.4.5. Оформлення сертифікату підтвердження доставки.
     Уповноважений державний орган країни експортера та іноземний суб’єкт-експортер товарів можуть перевірити виконання зобов’язань та гарантій української сторони щодо імпортованих товарів шляхом запиту такого державного документу як сертифікат підтвердження доставки, яким підтверджується, що зазначений у ньому товар імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного контролю України.
     Форма та порядок оформлення і видачі сертифікату підтвердження доставки визначені Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

Форма сертифікату підтвердження доставки, що є додатком до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 (Додаток 11 до глави 3.4 цього Посібника).

     У відповідності до зазначеного вище Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, сертифікат підтвердження доставки надається тільки на імпортовані в Україну товари, на які Держекспортконтролем видано імпортний сертифікат або інший документ.
     Оформлення та видача сертифіката підтвердження доставки здійснюється Державною фіскальною службою України (далі - ДФС) за заявою імпортера.
     Для одержання сертифіката підтвердження доставки імпортер протягом 10 днів з дня митного оформлення товару надсилає до ДФС лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:
     засвідчену в установленому порядку копію вантажної митної декларації, оформлену відповідним митним органом під час ввезення товару в Україну;
     засвідчену в установленому порядку копію наданого Держекспортконтролем міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа;
     копію платіжного доручення про сплату збору за видачу сертифіката підтвердження доставки (на теперішній час оформлення та видача сертифіката підтвердження доставки здійснюється ДФС безоплатно).
     У зверненні обов'язково мають бути посилання на номер та дату вантажної митної декларації, імпортного сертифіката або іншого документа, відповідно до яких здійснюватиметься оформлення сертифіката підтвердження доставки, а також відомості, необхідні для його заповнення.

Практичний досвід
Оскільки звернення імпортера щодо одержання сертифікату підтвердження доставки обмежено 10 днями з дня митного оформлення товару, доцільно заздалегідь вирішити з іноземним суб’єктом-експортером питання необхідності одержання сертифіката підтвердження доставки та строків його надання експортеру.

 

Увага!
     В окремих випадках для іноземного експортера обов'язковими умовами експорту товарів, не включених до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, є отримання державних
гарантій у вигляді міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа.
     Згідно з пунктом 9 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920:
«Після ввезення таких товарів на територію України та здійснення передбачених законодавством митних процедур імпортер зобов'язаний протягом 10 днів після митного оформлення товару подати ДФС документи для отримання сертифіката підтвердження доставки в порядку, встановленому цим Положенням.»

     Оформлення сертифіката підтвердження доставки здійснюється ДФС у 10-денний термін з дати отримання вищезазначених документів.
     Оформленому сертифікату підтвердження доставки присвоюється порядковий номер згідно з реєстром видачі сертифікатів підтвердження доставки, який ведеться ДФС.
     Сертифікат підтвердження доставки оформляється в трьох примірниках і підписується Головою ДФС або його заступником.
    Перший примірник сертифіката підтвердження доставки видається імпортеру для подання іноземному експортеру, другий надсилається Держекспортконтролю, а третій примірник залишається в ДФС.
     ДФС у 5-денний термін після видачі сертифіката підтвердження доставки повідомляє митні органи України, що товар, зазначений у цьому сертифікаті, ввезений на територію України і не може бути вивезений за її межі без дозволу Держекспортконтролю. Копія повідомлення надсилається ДФС до Держекспортконтролю.
     Якщо сертифікат підтвердження доставки з будь-яких причин не був використаний, він підлягає поверненню імпортером до ДФС.
    У разі втрати або знищення сертифіката підтвердження доставки українському імпортеру може бути надано дублікат сертифіката за умови подання до ДФС документів, передбачених для одержання сертифікату підтвердження доставки.