Глава 3.6. Подання суб’єктами господарювання до держекспортконтролю звітних матеріалів
     Звітність суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів – один з ключових елементів експортного контролю, що відноситься до постліцензійної діяльності. Подання звітності та її аналіз має на меті забезпечити здійснення міжнародних передач товарів, а також їх кінцевого використання у чіткій відповідності до виданих дозвільних документів.
     В частині контролю за міжнародними передачами «невідчутних активів» - послуг, а, особливо, - контролю за кінцевим використанням це основний інструмент, який системно не дублюється іншими джерелами інформації.
     На основі звітності суб’єктів міжнародних передач товарів забезпечується подання міжнародної звітності України як учасника міжнародних організацій з нерозповсюдження.

3.6.1. Загальні засади надання звітності в сфері державного експортного контролю
3.6.2. Звіт про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
3.6.3. Звіт про фактично здійснений експорт (імпорт) товарів відповідно до отриманого дозволу
3.6.4. Звіт про використання (невикористання, часткове використання) товарів у заявлених цілях
3.6.5. Особливості звітності про міжнародні передачі відповідно відкритих та генеральних дозволів
3.6.6. Стосовно звітності про міжнародні передачі товарів, імпортованих в Україну з отриманням міжнародного імпортного сертифікату
3.6.7. Інші звіти та інформація з питань державного експортного контролю