1.2.2. Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів (Женева, 17 червня 1925 року)
     Женевський протокол був підписаний 17 червня 1925 р. на конференції, що проходила під егідою Ліги Націй у Женеві (Швейцарія). Цим документом заборонено використання хімічної та біологічної зброї (задушливих, отруйних або інших подібних газів, а також бактеріологічних засобів) під час війни. Протокол набув чинності 8 лютого 1928 року, але більшість держав, які підписали його, зайняла позицію визнання зобов'язань за протоколом лише по відношенню до учасників цього договору і лише до тих пір, поки супротивник не порушить його положень.
     Женевський протокол не накладає зобов'язання на держави, які його підписали, не виробляти, не зберігати і не транспортувати перелічені в ньому види хімічної та біологічної зброї. Ці аспекти діяльності, пов'язаної з хімічною та біологічною зброєю, стали предметом Конвенції про біологічну зброю 1972 року та Конвенції про хімічну зброю 1992 року (див. нижче).