3.4.2. Оформлення сертифікату кінцевого споживача.
     
Сертифікат кінцевого споживача є першочерговим документом про гарантії, який оформлюється кінцевим споживачем товарів та надається експортеру цих товарів.
     Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 затверджено Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю. Цим Положенням визначена форма сертифіката кінцевого споживача, що повинен оформлюватися суб’єктом господарювання України, а також порядок оформлення цього сертифіката кінцевого споживача.

Форма сертифікату кінцевого споживача, що є додатком до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 (Додаток 1 до глави 3.4 цього Посібника).

     У відповідності до порядку, що визначений вищевказаним Положенням, сертифікат кінцевого споживача оформляється суб’єктом господарювання України, який буде кінцевим споживачем імпортованого в Україну товару, на бланку цього суб’єкта.
     У сертифікаті кінцевого споживача суб’єкт господарювання України - кінцевий споживач вказує відомості про кінцевого споживача товару (назву кінцевого споживача та його адресу), про експортера товару (назву експортера та його адресу), найменування та кількість товару, місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару, гарантує, що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності на території України або реекспортований без дозволу Держекспортконтролю, а також бере на себе інші гарантії щодо імпортованого в Україну товару у разі, коли це передбачено умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) згідно з вимогами держави - експортера товару.
     Сертифікат кінцевого споживача скріплюється підписом керівника відповідного підприємства, організації або уповноваженою на те особою.
     Сертифікат кінцевого споживача оформляється у трьох примірниках. Перший примірник передається імпортером товарів іноземному експортеру, а другий примірник надається імпортером товарів до Державної служби експортного контролю України разом із заявою на отримання дозволу на імпорт товарів чи міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа про державні гарантії. Третій примірник сертифіката кінцевого споживача залишається у кінцевого споживача товарів.

Зразок оформлення суб’єктом господарювання України сертифікату кінцевого споживача за формою, що визначена Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, для різних видів товарів (виробів, послуг, технологій, програмного забезпечення) (Додаток 2 до глави 3.4 цього Посібника).

     Водночас при оформленні сертифікату кінцевого споживача, необхідно врахувати вимоги законодавства України стосовно того, що якщо імпорт товарів в Україну здійснюється суб’єктом господарювання України, який є посередником, тоді кінцевому споживачу товарів необхідно підтвердити право такого суб’єкта на постачання йому товарів.

Примітка
     Згідно абзацу дев’ятого пункту 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807:

«У разі коли суб'єкт або іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними у цьому пункті документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів. Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не надаватися.»
     Згідно підпункту 2 пункту 13 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86:
«13. Для отримання дозволу чи висновку на право здійснення експорту, імпорту, реекспорту чи тимчасового вивезення, тимчасового ввезення товарів до Держекспортконтролю подаються:
     2) оригінал документа, яким кінцевий споживач підтверджує право посередника на постачання йому товарів, - подається у разі, коли суб’єкт або іноземний суб’єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником. Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті, такий документ не подається;»

     Отже, якщо імпорт товарів в Україну здійснюється суб’єктом господарювання України, який є посередником, тоді необхідно або разом із сертифікатом кінцевого споживача, оформленому за формою, що визначена Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, надати оригінал документа, яким кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів, або:
     -    по-перше, при укладенні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів потрібно визначити у ньому участь посередника (посередників) у виконанні цього зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів конкретному кінцевому споживачеві;
     -    по-друге, кінцевому споживачу потрібно визначити у сертифікаті кінцевого споживача імпортера товарів та інших посередників за цим договором (контрактом).

Зразок оформлення суб’єктом господарювання України сертифікату кінцевого споживача із визначенням у ньому посередників (Додаток 3 до глави 3.4 цього Посібника).

 

Увага
     Посередниками є тільки суб’єкти, які приймають безпосередню участь у постачанні товару.
    

     Крім того, необхідно врахувати, що у разі здійснення імпорту товарів в Україну кінцевому споживачеві через посередників, ними надаються окремі зобов’язання щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, міжнародному імпортному сертифікаті або іншому документі про гарантії.

Примітка
     Згідно абзацу десятого пункту 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807:

«У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі»
     Згідно підпункту 3 пункту 13 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86:
«13. Для отримання дозволу чи висновку на право здійснення експорту, імпорту, реекспорту чи тимчасового вивезення, тимчасового ввезення товарів до Держекспортконтролю подаються:
     3) оригінали документів, які містять зобов’язання кожного посередника щодо передачі ним товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача або імпортному сертифікаті, - подаються у разі, коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників. Для отримання відповідного відкритого або генерального дозволу оригінали документів не подаються із заявою, а подаються разом із зазначеним у пункті 31 цього Порядку звітом про фактично здійснений (частково здійснений) експорт чи імпорт товарів.»

 

Зразки оформлення суб’єктами господарювання України, які є посередниками при постачанні товарів кінцевому споживачу, зобов’язань щодо передачі товарів іншому посереднику або кінцевому споживачеві, наведеному у Додатку 3 до глави 3.4 цього Посібника зразку сертифіката кінцевого споживача (Додаток 4 до глави 3.4 цього Посібника).