3.5.4. Подання заяви до державної служби експортного контролю україни. Документи, які подаються разом із заявою
     Для визначення можливості одержання повноважень крім випадків, зазначених у пункті 13 Положення, суб’єкт господарювання повинен надіслати до Держекспортконтролю лист, оформлений на бланку такого суб’єкта, із зазначенням мети звернення. До зазначеного листа додається заява.
     Разом із заявою надається її електронна версія у форматі Microsoft Word на електронному носії інформації (як правило на CD диску). В електронній версії заяви повинні бути проставлені всі дані, що заповнювалися від руки.
     У разі коли субʼєкт господарювання має намір повторно подати до Держекспортконтролю заяву для отримати повноважень, у звʼязку з тим, що повноваження, які він мав раніше було скасовано Кабінетом Міністрів України, у своєму листі, яким буде надсилатися заява, необхідно зазначити інформацію про конкретні заходи, які ним було здійснено для усунення причин, через які повноваження, отримані ним раніше, було скасовано.
     У разі коли суб’єкт господарювання має намір отримати повноваження для здійснення імпорту товарів військового призначення за окремими позиціями списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, не для потреб власного виробництва, разом із заявою надсилається засвідчена в установленому порядку (підписом керівника заявника) копія дилерського договору з іноземним виробником товарів за відповідними позиціями, імпорт яких передбачається здійснити.