3.2.2. Яких товарів стосується отримання висновку на право проведення переговорів
     Частиною першою статті 18 Закону передбачається отримання висновку на право проведення переговорів стосовно укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго.
     При цьому необхідно звернути увагу на те, що статтею 10 Закону визначається, що державний експортний контроль здійснюється також і стосовно експорту або тимчасового вивезення товарів, що не відносяться до товарів військового призначення та подвійного використання у разі, коли експорт або тимчасове вивезення таких товарів за межі України здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів.

Примітка:
     Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»:

«Ембарго (повне або часткове) - заборона чи обмеження експорту товарів до держав, визначених міжнародними організаціями, членом яких є Україна, або до держав, щодо яких проводиться відповідна національна політика»

     Кабінетом Міністрів України, у відповідності до частини другої статті 18 Закону, видано постанову від 06.06.2012 № 500, якою затверджений Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів.
     Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного експортного контролю за проведенням суб’єктами господарювання з іноземними суб’єктами господарської або іншої діяльності переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань України встановлено ембарго на експорт товарів.

Практичний досвід:
     Як правило, до категорії «інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю» відносять промислові товари, які можуть бути використані для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення.