3.5.8. Термін дії повноважень та умови їх скасування
     Термін дії повноважень, крім повноважень, зазначених у пункті 13 Положення, визначається конкретною календарною датою у відповідному проекті постанови щодо надання суб′єкту господарювання повноважень на підставі пункту 14 Положення, яким визначено, що строк дії повноважень, встановлюється Кабінетом Міністрів України на період до п’яти років. Строк дії повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, продовжується автоматично на кожні наступні п’ять років у разі неподання Держекспортконтролем чи іншими центральними органами виконавчої влади Кабінетові Міністрів України мотивованого клопотання про припинення таких повноважень.
     Термін дії повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також державного оборонного замовлення встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України або на період виконання державного оборонного замовлення.
     Дія повноважень за поданням Держекспортконтролю, інших центральних органів виконавчої влади, опрацьованим Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, може бути скасована Кабінетом Міністрів України у разі:
     встановлення факту порушення суб'єктом господарювання законодавства України або інших держав, яке стосується міжнародних передач товарів;
     виникнення обставин, що можуть призвести до заподіяння шкоди національній безпеці України;
     визнання суб'єкта господарювання банкрутом;
     встановлення фактів, які свідчать, що повноваження надано на підставі недостовірних або неповних даних;
     скасування рішення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів;
     скасування рішення про державну атестацію СВФЕК, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів;
     закінчення строку дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію СВФЕК, створеної таким суб’єктом, якщо при цьому суб’єкт господарювання не подав до Держекспортконтролю документи, необхідні для отримання нових зазначених посвідчення або свідоцтва;
     припинення в установленому законодавством порядку суб’єкта господарювання.
     Відповідно до пункту 17 Положення суб'єкти господарювання, повноваження яких призупинено або скасовано Кабінетом Міністрів України, можуть звернутися з заявою про повторне отримання повноважень тільки у разі усунення причин, через які такі повноваження було скасовано.