3.3.4. Заява про отримання дозволу (висновку) держекспортконтролю на міжнародні передачі товарів. Особливості заповнення. Зразки заповнених заяв
     Як вже було зазначено вище, порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів визначений Наказом Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 (зареєстровано в Мін’юсті 21.01.2004 за № 90/8696), а форми заяв наведено у його додатках.
     На теперішній час форма заяви та порядок її заповнення суб’єктом господарювання визначені наказом Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 року за № 90/8689.
     Заява про отримання конкретного дозвільного документу розроблена за уніфікованою формою для отримання разового, генерального та відкритого дозвільного документу на право здійснення визначеної міжнародної передачі.
     Зразки заяв наведені в Додатках 1-3 до вищезазначеної Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем.
     Заява є додатком до листа-звернення суб’єкта господарювання (заявника) щодо проведення відповідної основної експертизи в галузі експортного контролю з метою отримання дозвільного документу. Посилання на відповідний лист-звернення наводиться у правому верхньому куті заяви і заповнюється заявником у друкованому вигляді або від руки.
     Кожна заява повинна мати порядковий номер та дату, які надаються заявником відповідно до діючої на підприємстві (організації, установі) системи обліку.
     Заява оформлюється заявником на паперовому та електронному носіях виключно засобами електронно-обчислювальної техніки, викладається державною мовою та разом з іншими документами, потрібними для проведення експертизи, подається до Держекспортконтролю. Разом з документами звернення щодо отримання відповідного висновку на право проведення переговорів заявник додає електронну копію заяви.
     Порядок заповнення заяв про отримання дозвільних документів Державної служби експортного контролю України на визначений у відповідних пунктах (2.1-2.8 та 3) Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем.
     Оскільки в основному принцип заповнення заяв для отримання різних типів дозвільних документів є загальним для всіх заяв, наводимо інформацію, що викладена в Інструкції.

Зразок та порядок оформлення заяви про отримання дозволу для здійснення експорту/імпорту товарів (Додаток 1 та 2 до Глави 3.3)

Графа 1 "Тип дозволу"
     У пункті 1.1 ставиться позначка, яка визначає тип дозволу, - Разовий (Генеральний/Відкритий).
Графа 2 "Строк дії дозволу"
     Указують дату (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір завершити здійснення міжнародної передачі товару. У більшості випадків строк дії дозволу збігається з терміном дії зовнішньоекономічного договору.
     Строк дії дозволу не повинен перевищувати: одного року для разового дозволу; трьох років для генерального та відкритого дозволів.
Графа 3 "Заявник"
     У пунктах 3-3.7 указують відповідно:
     3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;
     3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ);
     3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);
     3.3 - назва держави - Україна;
     3.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;
     3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     3.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
     Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності здійснювати експорт/імпорт товарів військового призначення.
Графа 4 "Експортер"
     У пунктах 4-4.7 указують відповідно:
     4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);
     4.1 - код експортера за ЄДРПОУ (для імпорту – не заповнюється);
     4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);
     4.3 - назва держави – Україна (для імпорту - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);
     4.4 - код держави відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу – 804 (для імпорту - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу);
     4.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     4.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     4.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в експортера відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
     Пункт 4.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.
     Для імпорту пункти 4.5, 4.6, 4.7 - не заповнюються.
Графа 5 "Імпортер"
     У пунктах 5-5.7 указують відповідно:
     5 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);
     5.1 - не заповнюється (для імпорту - код за ЄДРПОУ);
     5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);
     5.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа) (для імпорту – Україна), (для відкритого дозволу на експорт – назва конкретної країни імпортерів);
     5.4 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу (для імпорту – код України, 804);
     5.5 - не заповнюється (для імпорту - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі);
     5.6 - не заповнюється (для імпорту - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі);
     5.7 - указуються номер та дата документів, які підтверджують наявність в імпортера відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або які підтверджені іншим чином відповідно до законодавства цієї держави (для імпорту - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в експортера відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю).
     Пункт 5.7 заповнюється лише в разі міжнародних передач товарів військового призначення.
     Для відкритого дозволу на експорт п.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7 – не заповнюються.
Графа 6 "Кінцевий споживач"
     У пунктах 6-6.4 вказують відповідно:
     6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, установи, організації);
     6.1 - не заповнюється (для імпорту - код за ЄДРПОУ);
     6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, установи, організації);
     6.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, установа, організація) (для імпорту – Україна) (для відкритого дозволу на експорт – назви конкретних держав призначення товару);
     6.4 - код держави перебування кінцевого споживача (підприємства, установи, організації) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу (для імпорту – код України, 804), (для відкритого дозволу на експорт – відповідні коди таких держав).
     Для відкритого дозволу на експорт п.6, 6.1, 6.2 – не заповнюються
Графа 7 "Посередник"/"Посередники"
     Заповнюється у разі наявності посередників у здійсненні міжнародної передачі
     У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:
     7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);
     7.1 - не заповнюється (для імпорту - код за ЄДРПОУ тільки для підприємств України);
     7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);
     7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);
     7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.
Графа 8 "Характер міжнародної передачі"
     У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "Експорт" / "Імпорт".
Графа 9 "Валюта платежу"
     У пунктах 9 та 9.1 указують валюту платежу, яка передбачена міжнародним договором (контрактом), та її код відповідно до покажчика цифрових кодів валют Класифікації валют.
     Для генерального, відкритого дозволів п. 9, 9.1 – не заповнюються
Графа 10 "Митниці"
     У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.
     У деяких випадках здійснення імпорту, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 вказують митницю, в зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.
Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"
     У пунктах 11-11.2 вказують відповідно:
     11 - загальна вартість товару за міжнародним договором (контрактом) у валюті платежу;
     11.1 - еквівалент загальної вартості товару в доларах США;
     11.2 - вартість (ціна, помножена на кількість) кожного найменування товарів, що плануються до експорту/імпорту. В окремих випадках, у разі здійснення експорту/імпорту на безоплатній основі, у тому числі в разі надання гуманітарної або іншої допомоги тощо, про що вказується в графі 18, пункти 11-11.2 можуть не заповнюватися.
     Для генерального, відкритого дозволів п. 11., 11.2 – не заповнюються
Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"
     У цій графі вказують повне (без скорочень) найменування товару та, у разі потреби, його характеристика та додаткова одиниця виміру (комплект тощо), за якими його можна однозначно ідентифікувати.
     Графа 12 може містити не більше 11 рядків тексту. Кожний товар слід позначати окремим порядковим номером.
     Якщо кількість найменувань товару (з урахуванням їхніх повних назв) займає більш ніж 11 рядків, то повний перелік товарів, що експортуються, подається в додатку до дозволу (висновку) (додаток 2), при цьому в графі 12 указуються кількість найменувань товарів та кількість аркушів відповідного додатка. Якщо предметом передачі є сукупність запасних частин, вузлів, блоків та інших складових базового виробу, які призначені для його ремонту або підтримування у працездатному стані і які визначені у відповідній специфікації (відомості комплектації тощо) з певним децимальним (або іншим обліковим) номером, а також деталі до таких складових, то в графі 12 указуються назва цієї специфікації (відомості комплектації тощо) та її децимальний (або інший обліковий) номер, наприклад: "Запасні частини до авіаційної гідросистеми АГ-27 згідно зі специфікацією N ХХХХХХХ та деталі до них". При цьому є припустимим визначати кількість запасних частин та інших складових виробу, у тому числі деталей до них, у кілограмах за їх загальною вагою.
     При наданні послуг іноземним юридичним або фізичним особам у графі 12 указують експорт послуг (з проектування, розроблення, конструювання, виготовлення тощо) з посиланням на повне (без скорочень) найменування товару, щодо якого ці послуги надаються; при експорті чи імпорті послуг з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення у графі 12 визначається "Надання послуг з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення, визначених у дозвільному документі Держекспортконтролю України від ______ N ______".
Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД"
     Указується код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) для кожного найменування товарів, зазначених у графі 12 заяви.
     При визначенні кодів за УКТЗЕД у додатку(ах) до заяви графа 13 може не заповнюватися.
Графа 14 "Од. вим."
     Визначають основні чи додаткові одиниці виміру, визначені в зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до одиниць виміру та обліку (далі - ОВО), визначених Митним тарифом України.
Графа 15 "Кільк."
     Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 12, відповідно до кількісті кожного найменування товару, визначеного у зовнішньоекономічному договорі (контракті). Якщо визначений у договорі товар не має кількісних показників, графа 15 не заповнюється.
     Для генерального, відкритого дозволів – не заповнюється
Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"
     У пунктах 16.1-16.3 вказують відповідно:
     16.1 - номер та дата укладення зовнішньоекономічного контракту (договору), реквізити додатків та додаткових угод до нього, у відповідності і на підставі яких планується здійснення експорту товарів;
     16.2 - номер та дата відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі наявності такого рішення);
     16.3 - номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, у відповідності до якого укладено зовнішньоекономічний контракт (договір) на експорт/імпорт товару.
     Для генерального. відкритого дозволів дана графа не заповнюється
Графа 17 "Ідентифікація товару"
     У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказують результати ідентифікації товарів заявником:
     17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;
     17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;
     17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;
     17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;
     17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;
     17.6 - указується ступінь секретності товару.
Графа 18 "Особливі умови дозволу"
     Указується додаткова інформація щодо особливих умов здійснення експорту, у тому числі про здійснення експорту товару на безоплатній основі, про можливість розрахунків в іншій, ніж зазначена в графі 9, валюті, про скасування раніше наданого дозволу тощо. У разі відсутності особливих умов графа не заповнюється.

Практична порада:
заповнення цієї графи рекомендовано тільки у разі виникнення відповідної необхідності, про що слід зазначити також в листі - зверненні. Особливі умови дозвільного документу визначаються та формуються в межах чинного законодавства фахівцями Держекспортконтролю за результатами розгляду звернення суб’єкта.

Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"
     Графа заповнюється тільки в разі здійснення експорту/реекспорту товару, раніше імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій (див. п. 8.3 графи 8).
     У пунктах 19.1 та 19.2 відповідно вказуються номер та дата імпортного сертифіката України та сертифіката кінцевого споживача, які були надані при імпорті товару, що планується до реекспорту
Для імпорту - пункти 19.1 та 19.2 - не заповнюються
Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"
     У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічну довідку (анотований виклад), довідку щодо ступеня таємності, сертифікат кінцевого споживача, міжнародний імпортний сертифікат, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копію листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, а також інші необхідні документи.
Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"
     У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи).
Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"
     У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) експортера/імпортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни тощо. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.
     У пункті 22.7 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару (експортера послуг з авіаперевезень) щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.
Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.
Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

Зразок та порядок оформлення заяви про отримання висновку для здійснення тимчасового вивезенння/ тимчасове ввезення товарів (Додаток 3 до Глави 3.3)

Графа 1 "Тип дозволу (висновку)"
     У пункті 1.1 ставиться позначка, яка визначає тип висновку, - Разовий (Генеральний/Відкритий).
Графа 2 "Строк дії дозволу (висновку)"
     У більшості випадків строк дії висновку збігається з датою ввезення/вивезення товару до/з України, яка визначається в документі, згідно з яким здійснюється тимчасове ввезення/вивезення товарів (запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічний договір (контракт) або угода з іноземним партнером тощо), але не може бути більше, ніж один рік.
     Для тимчасового вивезення: указується дата, до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір здійснити вивезення ввезених в Україну товарів.
Графа 3 "Заявник"
     У пунктах 3-3.7 указують відповідно:
     3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;
     3.1 - код за ЄДРПОУ;
     3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);
     3.3 - назва держави - Україна;
     3.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;
     3.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     3.7 - не заповнюється.
Графа 4 "Експортер"
     У пунктах 4-4.6 вказуються відповідно:
     4 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);
     4.1 - код експортера за ЄДРПОУ (для тимчасового ввезення - не заповнюється);
     4.2 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);
     4.3 - назва держави – Україна (для тимчасового ввезення - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);
     4.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу – 804 (для тимчасового ввезення - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до показчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;
     4.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі (для тимчасового ввезення - не заповнюється);
     4.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі (для тимчасового ввезення - не заповнюється);
     4.7 - не заповнюється.
Графа 5 "Імпортер"
     У пунктах 5-5.7 визначають відповідно:
     5 - повне найменування підприємства (організації, установи) - імпортера;
     5.1 - не заповнюється (для тимчасового ввезення - код експортера за ЄДРПОУ);
     5.2 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи) (для тимчасового ввезення - назва держави – Україна);
     5.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);
     5.4 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу (для тимчасового ввезення - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу – 804);
     5.5 - не заповнюється; (для тимчасового ввезення - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі);
     5.6 - не заповнюється (для тимчасового ввезення - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі);
     5.7 - не заповнюється.
Графа 6 "Кінцевий споживач"
     У пунктах 6-6.4 визначають відповідно:
     6 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);
     6.1 - код за ЄДРПОУ (для тимчасового ввезення - не заповнюється);
     6.2 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);
     6.3 - назва держави – Україна (для тимчасового ввезення - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);
     6.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу – 804 (для тимчасового ввезення - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до показчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.
Графа 7 "Посередник"
     У пунктах 7-7.4 вказуються відповідно:
     7 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);
     7.1 - не заповнюється;
     7.2 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);
     7.3 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);
     7.4 - код держави перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.
Графа 8 "Характер міжнародної передачі"
     У графі закреслюється прямокутник після зазначеної міжнародної передачі "Тимчасове вивезення"/"Тимчасове вивезення".
Графа 9 "Валюта платежу"
     Пункти 9 та 9.1 не заповнюються.
Графа 10 "Митниці"
     У пунктах 10.1 та 10.2 відповідно вказуються митниця оформлення та митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та їх коди.
     У деяких випадках здійснення тимчасового вивезення, коли митне оформлення передбачається здійснювати на декількох митницях оформлення, у пункті 10.1 указують митницю, у зоні діяльності якої зареєстровано заявника. При цьому в пункті 10.2 вказується, що митниця на кордоні не визначена.
Графа 11 "Загальна вартість у валюті платежу"
     Пункти 11, 11.1 та 11.2 не заповнюються.
Графа 12 "Найменування і повний опис товару (додаткова одиниця виміру)"
     Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.
Графа 13 "Код товару за УКТЗЕД"
     Указується код товару за УКТЗЕД для кожного найменування товарів, зазначених у графі 12 заяви.
     При визначенні кодів за УКТЗЕД у додатку(ах) до заяви, графа 13 може не заповнюватися.
Графа 14 "Од. вим."
     Визначають основні чи додаткові одиниці виміру, зазначені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 12, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України
Графа 15 "Кільк."
     Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 12, відповідно до кількості кожного найменування товару, визначеного в зовнішньоекономічному договорі (контракті).
Графа 16 "Підстава для запиту дозволу"
     У пунктах 16.1-16.3 вказуються відповідно:
     16.1 - номер та дата укладення документа, згідно з яким здійснюється тимчасове вивезення товарів, запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) або угоди з іноземним партнером тощо;
     16.2 - номер та дата відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі наявності такого рішення);
     16.3 - не заповнюється.
Графа 17 "Ідентифікація товару"
     У пунктах 17.1 та 17.5 відповідно вказуються результати ідентифікації товарів заявником:
     17.1 - указується постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджений відповідний контрольний Список товарів, до якого входять зазначені в графі 12 товари;
     17.2 - указується позиція за Списком товарів, під дію якої підпадає товар;
     17.3 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення;
     17.4 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання;
     17.5 - заповнюється у разі, якщо за результатами ідентифікації товар належить до товарів подвійного використання;
     17.6 - не заповнюється.
Графа 18 "Особливі умови дозволу"
     Указуються додаткова інформація щодо мети та умов здійснення тимчасового вивезення товару, загальна заставна вартість товару, який тимчасово вивозиться, та назва валюти тощо.
Графа 19 "Гарантії, що надавалися українською стороною"
     Пункти 19.1 та 19.2 не заповнюються.
Графа 20 "Додатки, що надаються разом із заявою"
     У пунктах 20.1-20.7 відповідно вказують додатки до листа-звернення, які надаються разом із заявою, а саме: відомості про посередників, технічна довідка (анотований виклад), сертифікат кінцевого споживача, висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, копія листа-роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію, у якому йдеться про порядок здійснення міжнародних передач товарів, визначених у рафі 12 заяви, а також інші необхідні документи.
Графа 21 "Наявність в українського експортера (імпортера) системи внутрішньофірмового експортного контролю"
     У графі вказуються дата і номер Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи).
Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера)"
     У пунктах 22.1-22.6 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) експортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни тощо. Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві.
Графа 23 "П.І.Б. уповноваженої особи, відповідальної за експортний контроль експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"
Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника експортера (імпортера) (підприємства, організації, установи)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника експортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства, організації, установи, та проставляється дата.

Зразок та порядок оформлення заяви про отримання висновку для здійснення транзиту товарів (Додаток 4 до Глави 3.3)

Графа 1 "Строк дії висновку"
     Указується дата (число, місяць, рік), до якої суб'єкт господарської діяльності має намір здійснити транзит товарів через територію України. Строк дії висновку не може бути більше ніж один рік.
Графа 2 "Заявник"
     У пунктах 2-2.4 вказують відповідно:
     2 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;
     2.1 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);
     2.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває заявник (підприємство, організація, установа);
     2.3 - код держави перебування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.
Графа 3 "Експортер"
     У пунктах 3-3.4 вказують відповідно:
     3 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи), що визначене в ліцензії на експорт;
     3.1 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);
     3.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);
     3.3 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;
     3.4 - номер і дата документа, що дає право на здійснення експорту, за яким товари експортуються.
Графа 4 "Імпортер"
     У пунктах 4-4.3 вказують відповідно:
     4 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих або інших документів;
     4.1 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);
     4.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);
     4.3 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.
Графа 5 "Кінцевий споживач"
     У пунктах 5-5.3 вказують відповідно:
     5 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);
     5.1 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);
     5.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);
     5.3 - код держави кінцевого споживача відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу.
Графа 6 "Найменування і повний опис товару"
     Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.
Графа 7 "Код за УКТЗЕД"
     Указується код товару за УКТЗЕД для кожного найменування товару, зазначеного
в графі 6 заяви. При визначенні кодів та УКТЗЕД у додатку(ах) до заяви графа 7 може не заповнюватися.
Графа 8 "Одиниця виміру"
     Указують одиниці виміру, зазначені у зовнішньоекономічному контракті (договорі), для кожного найменування товару, зазначеного в графі 6, відповідно до ОВО, визначених Митним тарифом України .
Графа 9 "Кількість"
     Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 6, відповідно до кількості кожного найменування товару, визначеного в експортній ліцензії держави-експортера або іншому офіційному документі держави-експортера товару.
Графа 10 "Митниці"
     У пунктах 10.1-10.4 відповідно вказуються назви вхідної та вихідної митниць, що здійснюватимуть оформлення товару, та їх коди.
Графа 11 "Гарантії та зобов'язання"
     У пунктах 11.1-11.3 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни тощо.
Графа 12 "П.І.Б. відповідального за експортний контроль на заявникові (підприємстві, організації, установі)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю заявника (підприємства, організації, установи), відповідального за питання експортного контролю, його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.
Графа 13 "П.І.Б. керівника заявника (підприємства, організації, установи)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис, який засвідчується печаткою підприємства (організації, установи), та проставляється дата.

Під час заповнення заяви про отримання дозволу для здійснення експорту/імпорту (та висновку для здійснення тимчасового вивезенння/тимчасового ввезення) товарів просимо враховувати нижчезазначені поради:

У пунктах 3.6, (а також 4.6 для експорту та 5.6 – для імпорту) вказується номер та дата актуального до заявлених товарів листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі, в якому ідентифіковано заявлені товари та визначені умови здійснення їх міжнародних передач.
Графа 10 є обов’язковою для заповнення.
Графа 12. Літерно-цифрове найменування, основні технічні характеристики та додаткова одиниця виміру товару повинні містити конкретну і чітку інформацію, без зайвої описової частини. Якщо суб’єкт зареєстрований в Держекспортконтролі як суб’єкт здійснення міжнародних передач конкретно визначеного товару (а не групи товарів), найменування та повний опис такого товару мають повністю відповідати тим, що містяться в листі - роз'ясненні Держекспортконтролю.
У пункті 16.1 графи 16 вказуються реквізити лише тих додатків та додаткових угод до зовнішньоекономічного контракту (договору), у відповідності і на підставі яких планується здійснення експорту товарів. При цьому, для отримання дозволу на експорт товарів військового призначення разом із зверненням рекомендовано подавати повністю весь контракт з усіма додатками та додатковими угодами до нього.
У пункті 17.2 графи 17 указується позиція та, у разі наявності, підпозиція або примітка за Списком товарів, під дію якої підпадає товар.
Заповнення графи 18 рекомендовано тільки у разі виникнення відповідної необхідності, про що слід зазначити також в листі-зверненні. Особливі умови дозвільного документу визначаються та формуються в межах чинного законодавства фахівцями Держекспортконтролю за результатами розгляду звернення суб’єкта.

 

Зверніть увагу
     Під час заповнення заяви про отримання висновку для здійснення транзиту товарів рекомендуємо:
     У пункті 3.4 графи 3 вказується номер і дата діючого документа, що дає право на здійснення експорту, за яким товари експортуються. Тому особливу увагу під час підготовки звернення слід звертати на актуальний на момент звернення строк дії такого документа (ліцензії тощо).
     Графа 6 має містити чітке визначення найменування і повний опис товару (товарів) українською мовою.