3.5.5. Процедура розгляду заяви. Випадки, у яких заява не підлягає розгляду
     Процедура розгляду заяв визначена у пункті 7 Положення, а саме, заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем та надсилаються на розгляд до Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, СБУ, розвідувальних органів України та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.
     Під час розгляду заяви Держекспортконтроль та зазначені вище органи опрацьовують такі відомості про заявника:
     про його діяльність на міжнародному ринку за попередні три роки (у разі провадження такої діяльності);
     щодо наявності чи відсутності даних про порушення ним або його посадовими особами законодавства, в тому числі законодавства з питань експортного контролю, а також у сфері захисту державної таємниці під час провадження зовнішньоекономічної діяльності;
     про його участь у виконанні державного оборонного замовлення (у разі, якщо заявник брав таку участь);
     доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою товарів, виходячи з інтересів держави;
     наявність у заявника СВФЕК та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи;
     кредиторська та дебіторська заборгованість;
     наявність виробничих потужностей та науково-технічного потенціалу, достатніх для розробки та забезпечення можливості виробництва товарів військового призначення, запланованих до експорту.
     Зазначені вище органи, залучені до розгляду звернення субʼєкта господарювання, в межах своєї компетенції надають Держекспортконтролю інформацію про відсутність (наявність) заперечень щодо надання такому суб’єкту повноважень, яка враховується Держекспортконтролем при прийнятті одного з рішень, передбачених пунктом 10 Положення.
     Строк розгляду Держекспортконтролем заяви не може перевищувати 40 днів від дня подання суб’єктом господарювання належним чином оформленої заяви.
     При цьому, якщо заява містить неповні відомості або заповнена з порушенням установлених вимог, Держекспортконтроль протягом п’яти робочих днів інформує суб’єкта господарювання про необхідність приведення її у відповідність з такими вимогами. У такому випадку заявник відповідно до абзацу другого пункту 9 Положення має один місяць для подання до Держекспортконтролю відкоригованої заяви. Час, упродовж якого заявник здійснює коригування заяви, не зараховується до загального строку розгляду його заяви.
     Заява, не приведена у відповідність з установленими вимогами протягом одного місяця, розгляду не підлягає.
     Заява суб’єкта господарювання також не підлягає розгляду Держекспортконтролем у разі:
     коли вона містить недостовірні відомості;
     наявності в Держекспортконтролі інформації про факти порушення суб’єктом господарювання законодавства у сфері державного експортного контролю;
     коли строк дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію СВФЕК, створеної цим суб’єктом, закінчується менше ніж через 30 днів з дня надходження заяви і при цьому суб’єктом господарювання не подано в установленому порядку до Держекспортконтролю документів, необхідних для отримання нових зазначених посвідчення та свідоцтва.
     Держекспортконтроль протягом п’яти робочих днів інформує суб’єкта господарювання про те, що його заява розгляду не підлягає.
     У разі відсутності підстав для зняття заяви з розгляду її опрацювання продовжується Держекспортконтролем у встановленому порядку.