3.4.4. Оформлення додаткових гарантій до сертифікату кінцевого споживача та до міжнародного імпортного сертифікату.
      Загальний підхід у міжнародних режимах контролю за міжнародними передачами товарів передбачає надання державних гарантій щодо підтвердження зобов’язань імпортера стосовно використання цих товарів у заявлених цілях у вигляді міжнародного імпортного сертифікату, у якому викладаються державні гарантії країни-імпортера стосовно підтвердження того, що імпортер прийняв зобов'язання імпортувати в Україну товари, зазначені у цьому міжнародному імпортному сертифікаті, а у разі, коли товари не будуть імпортовані в країну-імпортера, не направляти їх в інше місце, без дозволу уповноваженого державного органу країни-імпортера.
      Водночас, законодавством країни-експортера товарів можуть передбачатися додаткові гарантії щодо використання імпортованих товарів. Такі гарантії можуть оформлятися як додаткові гарантії до сертифікату кінцевого споживача, так і як додаткові державні гарантії до міжнародного імпортного сертифікату.
     Так, наприклад, у Сполучених Штатах Америки законодавством у сфері державного експортного контролю передбачається, що для одержання відповідного дозволу на експорт значної військової техніки, обладнання чи даних надаються зобов’язання та гарантії щодо кінцевого використання товарів за формою DSP-83, яка передбачає наявність гарантій іноземного одержувача товарів (імпортера товарів) щодо доставки цих товарів кінцевому споживачу та їх нереекспорту та непередачі іншим особам без попередньої письмової згоди уряду США, наявність гарантій кінцевого споживача товарів щодо кінцевого використання товарів та їх нереекспорту та непередачі іншим особам без попередньої письмової згоди уряду США, а також наявність гарантій уповноваженого державного органу країни-імпортера товарів щодо нереекспорту та непередачі іншим особам цих товарів без попередньої письмової згоди уряду США.
     Форма таких зобов’язань та гарантій також прийнята у деяких країнах Європейського союзу, наприклад таких як Республіка Польща, Чеська Республіка тощо.

Форма DSP-83 сертифікату кінцевого споживача з перекладом (Додаток 8 до глави 3.4 цього Посібника).

Практична порада
Законодавством вищезазначених країн передбачається викладення у сертифікаті кінцевого споживача відповідних гарантій уповноваженого державного органу країни-імпортера товарів щодо нереекспорту та непередачі іншим особам цих товарів без попередньої письмової згоди уряду країни-експортера тільки у разі запиту уповноваженого державного органу країни-експортера товарів.

     Крім того, додаткові гарантії щодо нереекспорту та непередачі іншим особам цих товарів без попередньої письмової згоди уповноваженого державного органу країни-експортера товарів можуть бути викладені окремо кінцевим споживачем у додатку до сертифікату кінцевого споживача товарів.

Зразок сертифікату кінцевого споживача, що надається суб’єктом господарювання України у відповідності до законодавства України у галузі державного експортного контролю, з додатковими гарантіями на вимогу законодавства країни-експортера товарів (Додаток 9 до глави 3.4 цього Посібника).

     Якщо умовою експорту в Україну товарів є запит уповноваженого державного органу країни-експортера товарів щодо надання додаткових державних гарантій країни-імпортера, тоді Державна служба експортного контролю України за зверненням імпортера цих товарів та на підставі відповідних зобов’язань кінцевого споживача може оформлювати та надавати до міжнародного імпортного сертифікату додаткові державні гарантії, якими підтверджуються зобов’язання кінцевого споживача товарів щодо використання імпортованих товарів.

Зразок додаткових гарантій уповноваженого державного органу країни-імпортера до міжнародного імпортного сертифікату (Додаток 10 до глави 3.4 цього Посібника).

     Додаткові державні гарантії є невід’ємною частиною міжнародного імпортного сертифікату та порядок їх дії та використання є аналогічним порядку, що визначений для використання міжнародного імпортного сертифікату.
     Водночас, у разі здійснення суб’єктом господарювання України окремих категорій товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, законодавством України, виходячи з загальних принципів, які діють у міжнародних режимах контролю, визначаються окремі вимоги до зобов’язань та гарантій іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів.
     Так в абзаці 9 пункту 14 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, визначається що зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:
     відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;
     зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням.
     У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

Примітка
Згідно пункту 15 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807:

«У разі експорту товарів до держав - учасниць міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" документи, зазначені у пункті 14 цього Порядку, які визначають зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів, за погодженням з Держекспортконтролем можуть не надаватися.»

     Для окремих категорій товарів подвійного використання також є відповідні вимоги та умови щодо зобов’язань та гарантій кінцевого використання таких товарів.
     Так пунктом 19 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, визначається що для отримання дозволу на право здійснення експорту товарів до Держекспортконтролю подаються оригінали документів про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів (сертифікат кінцевого споживача, інший документ про гарантії), що містять:
     1) відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення, а також конкретну ціль і місце використання;
     2) зобов’язання іноземного суб’єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, а також його зобов’язання щодо окремих груп товарів, а саме:
     товарів, що можуть бути використані під час створення ракетної зброї:
     - використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення;
     - не копіювати, не модифікувати та не змінювати отримані товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;
     - не реекспортувати та не передавати будь-кому отримані товари, їх копії чи створені на їх основі вироби або обладнання без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;
     товарів, що можуть бути використані під час створення ядерної зброї:
     - використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються будь-яким чином діяльності, пов’язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов’язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;
     - не копіювати, не модифікувати, не реекспортувати отримані товари чи передавати їх будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача;
     товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:
     - використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією;

Мова йде про Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року (Конвенцію ратифіковано Законом України N 187-XIV ( 187-14 ) від 16.10.98).

     - не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача.
    У документі, який містить зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта, повинні бути зазначені хімічна назва, структурна формула та реєстраційний номер товару за міжнародним Посібником “Chemical abstracts service”, якщо такий номер йому присвоєний (у разі експорту хімікатів);
     товарів, що можуть бути використані під час створення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї:
     - використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про її знищення;
     - не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача.
     У документі, який містить зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта, повинна бути зазначена назва штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на відповідний паспорт (у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів).
     У разі коли іноземний суб’єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинні бути визначені його зобов’язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

Увага
     Згідно абзацу двадцятого пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86:
«Якщо експорт товарів, зазначених у розділах “Чутливі” товари” або “Дуже чутливі” товари” Єдиного списку товарів подвійного використання, здійснюється до держав, які не є членами міжнародного режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”, а також якщо експорт товарів, зазначених в інших розділах Єдиного списку товарів подвійного використання, здійснюється до держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, а саме: Режиму контролю за ракетними технологіями, “Група ядерних постачальників”, “Австралійська група”, до зазначених у цьому пункті документів додаються оригінал імпортного сертифіката або іншого документа, що оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів і містить підтвердження або гарантії державного органу щодо імпорту зазначеного товару до відповідної держави.»

     Передача товарів, раніше експортованих з України, іншому кінцевому споживачеві або їх реекспорт здійснюються за письмовою згодою Держекспортконтролю про можливість здійснення такої передачі.
     Для одержання зазначеної письмової згоди український експортер товарів надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додаються засвідчені в установленому порядку копії зобов’язань та гарантій іноземного суб’єкта - кінцевого споживача, якому передаються такі товари, стосовно імпортованих товарів відповідно до пункту 14 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, та пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.
     Для отримання дозволу на реекспорт імпортованих в Україну товарів до Держекспортконтролю разом із документами щодо одержання відповідного дозволу подаються документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт товарів з боку експортера таких товарів в Україну та уповноваженого державного органу країни-експортера, якщо це було додатковою умовою цього органу для здійснення експорту цих товарів.