3.2.4. На якому етапі підготовки зовнішньоекономічної угоди потрібно отримувати висновок на право проведення переговорів.
    У разі визначення суб’єктом господарювання необхідності отримання висновку на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічної угоди щодо експорту (тимчасового вивезення) товарів до іноземної країни, щодо якої існують відповідні обмеження на постачання товарів та яка зазначена у Переліку країн, стосовно яких здійснюється контроль за проведенням переговорів, виникає питання – на якому етапі підготовки зовнішньоекономічної угоди потрібно отримувати відповідний висновок на право проведення переговорів.

     У такому випадку відповідь однозначно надається у статті 6 Закону України від 16.04.1991 № 959 «Про зовнішньоекономічну діяльність» та стаття 18 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 №549-IV.
     Стаття 18 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» визначає, що, у зазначеній вище ситуації, повинен отримуватися відповідний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю на проведення переговорів, пов’язаних саме з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту).
     Стаття 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» більш чітко визначає, що суб'єкту господарювання, у випадках, передбачених законами (у ситуації, що обговорюється, це передбачає стаття 18 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання») відповідний дозвіл (тобто висновок на право проведення переговорів) потрібен для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту).
     Тобто, у разі підготовки суб’єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо експорту (тимчасового вивезення) товарів до іноземної країни, щодо якої існують відповідні обмеження на постачання товарів та яка зазначена у "Переліку країн, стосовно яких здійснюється контроль за проведенням переговорів", законодавством України визначається необхідність отримання зазначеним суб’єктом відповідного висновку на право проведення переговорів саме на етапі підписання (укладення) зовнішньоекономічного договору (контракту).