3.6.4. Звіт про використання (невикористання, часткове використання) товарів у заявлених цілях
     У рамках реалізації разового дозволу звіт про використання (невикористання, часткове використання) товарів у заявлених ціляху будь – якому випадку надається один раз – не пізніше трьох місяців з дати закінчення строку дії дозволу.
     У цьому відображається наступна інформація:
     -    найменування та кількість товару (у повній відповідності до найменування товару у дозвільному документі);
     -    кількість фактично поставленого/отриманого товару;
     -    заявлене кінцеве використання товару;
     -    фактичне кінцеве використання товару.
     Заявлене кінцеве використання товару - це використання, що було вказане у документах або зобов’язаннях, на підставі яких була здійснена конкретна міжнародна передача. Якщо це експорт – заявлене кінцеве використання товару зазначається в сертифікаті кінцевого споживача, наданому іноземною стороною.
     Наприклад – товар призначений для забезпечення льотної придатності літаків ВПС Республіки Індія.
     Відповідно, відображення в звіті про фактичне кінцеве використання - для забезпечення льотної придатності літаків ВПС Республіки Індія.
     В інших випадках, заявлене кінцеве використання товару, виходячи, як правило, з певних обставин, що бралися до уваги при видачі дозвільного документ, може розкриватися більш докладно. Наприклад, те, що той чи інший виріб, або послуги, можуть бути використані виключно лише для конкретного літака із визначеним бортовим номером (і ні для якого іншого!). Відповідно, звітом про фактичне використання товару це має бути підтверджено.
     Загалом практика прийнятного визначення заявленого кінцевого використання та відповідного звітування про нього розвивається у напряму обов’язкового відображення двох ключових елементів:
     -    місце кінцевого використання;
     -    конкретний об’єкт, на якому (для якого) було використано товари (послуги).