3.4.1. Мета оформлення документів про гарантії кінцевого використання товарів у заявлених цілях та види таких документів.
     Законодавство у галузі державного експортного контролю передбачає, що суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності з іноземними суб’єктами, яка пов'язана з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю виходячи з міжнародних зобов’язань України (далі – товари), необхідно здійснювати таку діяльність з урахуванням забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.
     Тобто цілі використання товарів, що плануються до міжнародної передачі не повинні бути пов’язані в першу чергу з розповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки, передачі звичайних видів озброєнь до країн, стосовно яких діють відповідні обмеження, а також ці цілі не повинні бути пов’язані з використанням товарів у терористичних та інших протиправних цілях.
     З метою забезпечення таких вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, а також з метою недопущення несанкціонованого реекспорту імпортованих товарів чи передачі їх третім особам, одним із заходів, які повинен здійснити суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, є отримання ним від іноземного суб’єкта (у разі здійснення експорту товарів) або надання суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів іноземному суб’єкту (у разі здійснення імпорту товарів військового призначення та подвійного використання), оригіналів документів про зобов'язання та гарантії кінцевого використання товарів, які підтверджують заявлені цілі кінцевого використання товарів вищезазначеними суб’єктами.

Примітка
     У Положенні про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, визначено:

     «заявлена ціль - напрям використання товару згідно з його призначенням, про який офіційно повідомлено іноземного чи українського експортера відповідно суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або іноземним суб'єктом господарської діяльності.»

     Загальний підхід до оформлення документів про зобов'язання та гарантії кінцевого використання імпортованих товарів передбачає їх надання у вигляді сертифіката кінцевого споживача, міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:
     відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;
     зобов'язання кінцевого споживача про те, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням будь-кому, або, у разі коли кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та органу експортного контролю країни експортера.
     Крім того, з метою підтвердження використання у заявлених цілях імпортованих товарів, уповноваженим на це державним органом держави-імпортера може надаватися документ, який підтверджує, що зазначені в ньому товари доставлено до цієї держави.
     Законодавством України у галузі державного експортного контролю, стаття 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 №549-IV (далі – Закон), визначається, що документом про гарантії є документ, який містить письмове зобов'язання (підтвердження) уповноваженого на це державного органу України або іноземної держави щодо використання в заявлених цілях товарів і видається у формі міжнародного імпортного сертифіката, сертифіката підтвердження доставки чи іншого документа, що містить таке зобов'язання (підтвердження), а також документ, який містить письмове зобов'язання кінцевого споживача, що видається у формі сертифіката кінцевого споживача.

Примітка
     Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»:

     «міжнародний імпортний сертифікат - документ, виданий уповноваженим на це державним органом держави-імпортера, який підтверджує зобов'язання імпортера імпортувати товари до своєї держави, а якщо товари не будуть до неї імпортовані, то не відправляти їх в інше місце без дозволу зазначеного державного органу;
     сертифікат підтвердження доставки - документ, виданий уповноваженим на це державним органом держави-імпортера, який підтверджує, що зазначені в ньому товари доставлено до цієї держави;
     сертифікат кінцевого споживача - документ, яким кінцевий споживач визначає місце та мету кінцевого використання (встановлення) товарів і гарантує, що ці товари не будуть використані в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не будуть передані іншому споживачу на території держави призначення або реекспортовані без дозволу відповідного державного органу, а також бере на себе інші гарантії (зобов'язання) щодо імпортованих товарів, передбачені умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) чи вимогами держави - експортера товару.»