3.6.2. Звіт про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
     Отримання висновків стосовно проведення переговорів та подання звітності за їх результатами здійснюється у випадках, що передбачені відповідно до Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 500.
     Станом на листопад 2018 р. серед країн, стосовно яких здійснюється контроль за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю були: Афганістан, Демократична Республіка Конго, Еритрея, Ірак, Іран, Корейська Народно-Демократична Республіка, Ліван, Лівія, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Ємен, Південний Судан.
     Звіт подається до Держекспортконтролю суб’єктом, що отримав відповідний висновок на переговори, не пізніше трьох місяців з дати закінчення строку дії висновку у будь – якому випадку: відбулися переговори чи ні, негативний чи позитивний був їх результат.
     У разі, коли за результатами проведення переговорів укладений контракт та задля його реалізації є необхідним отримання дозволу для здійснення експорту товарів до країни з наведеного вище списку, звіт про підсумки проведення переговорів подається суб’єктом до Держекспортконтролю разом із заявою про надання дозволу на право здійснення експорту відповідних товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.
     Подання звіту здійснюється у довільній формі на бланку підприємства. У звіті зазначаються:
     1) дата та номер висновку Держекспортконтролю на право проведення переговорів;
     2) дата та місце проведення переговорів;
     3) перелік усіх сторін, які брали участь у переговорах;
     4) найменування усіх суб'єктів - учасників міжнародних передач товарів;
     5) предмет переговорів (найменування товару);
     6) номери укладених зовнішньоекономічних договорів(контрактів);
     7) умови постачання товарів;
     8) інформація про узгодження  вимог щодо надання документів про гарантії та документів про підтвердження доставки товарів залежно від їх категорії;
     9) інша інформація, яка має суттєве значення для прийняття рішення щодо предмета переговорів, та інформація щодо виконання пункту 8.1 «Додаткові умови» графи 8 «Зміст висновку» та графи 9 «Особливі умови використання висновку та додаткова інформація» відповідного висновку щодо можливості проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів.

Практична порада
Зазвичай, підготовка звіту про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) не викликає особливих складнощів. В той же час (це стосується здебільшого суб’єктів, що роблять перші кроки в сфері торгівлі контрольованими товарами) при плануванні проведення переговорів, рекомендованим є попереднє визначення особи, відповідальної за підготовку звіту за їх підсумками та довести до неї вказані вимоги. Неповне розкриття вказаної інформації може мати наслідком неприйняття звіту про проведення переговорів.

     Особливої уваги потребує підхід до розкриття інформації про результати проведення переговорів в частині досягнутих домовленостей, які спрямовані на реалізацію вказаних у висновку додаткових та особливих умов. Відповідні положення, що мають забезпечити реалізацію цих умов, мають бути відображені в укладених контрактах та це повинно бути відповідним чином відображено у поданому звіті.

Практична порада
Як правило, будь – який контракт укладається за принципом «кожна сторона вирішує питання у своїй країні». Тому, наприклад, якщо особливими умовами передбачено отримання гарантій від уряду країни кінцевого споживача стосовно використання експортованого товару у заявлених цілях, відповідні положення, направлені на досягнення цієї мети, мають бути прописані в укладеному контракті як зобов’язання імпортера (споживача), що знаходить своє відображення у звіті.