1.2.4. Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (КБТЗ)
            (набула чинності 26 березня 1975 року)
     Дана конвенція, яка також відома як Конвенція про біологічну зброю або як Конвенція про біологічну і токсинну зброю, є юридично обов'язковим багатостороннім договором, який ставить поза законом біологічну зброю, забороняючи цілу категорію зброї масового знищення. КБТЗ була відкрита для підписання 10 квітня 1972 року та набула чинності 26 березня 1975 року. Станом на серпень 2019 року сторонами конвенції є 183 держави. Чотири держави підписали, але не ратифікували КБТЗ, а ще десять ні підписали, ні ратифікували ії.
     КБТЗ забороняє розробку, виробництво, придбання, передачу, зберігання та використання:
     •    біологічних агентів і токсинів таких типів і у таких кількостях, "які не мають обґрунтування з точки зору профілактичних, захисних або інших мирних цілей";
     •    зброї, обладнання і засобів доставки, "призначених для використання таких агентів або токсинів з ворожими цілями або у збройних конфліктах".
     Конвенція також вимагає від держав-учасниць упродовж дев'яти місяців після набуття чинності конвенцією ліквідувати або переключити на використання у мирних цілях згадані вище "агенти, токсини, зброю, обладнання та засоби доставки".
     У відповідності до положень КБТЗ, багато держав-учасниць імплементували у свої національні законодавства зазначені заборони.
     КБТО містить положення, яким визначається, що "положення Конвенції не повинні тлумачитися як зміна зобов'язань за Женевським протоколом".
     Головна проблема у виконанні КБТО полягає у тому, що конвенція не забороняє використання біологічних агентів у мирних цілях, хоча значна їх частина є біоагентами подвійного використання. Вона також не забороняє виконання програм з біозахисту.
     На відміну від КЗХЗ (див. вище), КБТЗ не має механізму перевірки відповідності вимогам конвенції, а переговори про створення такого механізму на сьогоднішній день фактично припинилися.
     КБТЗ встановлює систему гарантій виконання конвенції, яка включає міжнародні процедури і механізми у рамках діяльності ООН, зокрема право на подання скарги до РБ ООН, проведення РБ ООН розслідування та гарантії надання допомоги постраждалим країнам. Щоправда, до цього часу цей механізм жодного разу не було застосовано. Крім того, система гарантій включає і певні заходи на національному рівні.
     Останнім часом, особливо внаслідок еволюції терористичних загроз у напрямі набуття ними більш комплексного характеру, знову посилився інтерес до універсалізації положень КБТЗ та забезпечення максимально широкої участі держав у цій конвенції.
     Також на тлі цих процесів держави-учасниці погодилися сприяти ефективному впровадженню КБТЗ на національному рівні, включаючи інтеграцію її підходів до систем освіти; проведення інформаційно-просвітницьких заходів та діяльності з підвищення обізнаності у цій сфері.
     На даний час, на відміну від ситуації навколо КЗХЗ, для підтримки виконання КБТЗ було створено лише невеликий підрозділ в рамках Женевського відділення Управління ООН з питань роззброєння.