3.5. Повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

3.5.1. Нормативно-правові акти у галузі державного експортного контролю, які стосуються питання надання повноважень
3.5.2. Поняття повноважень. Визначення необхідності отримання повноважень
3.5.3. Заява про отримання повноважень та порядок її заповнення
3.5.4. Подання заяви до Державної служби експортного контролю України. Документи, які подаються разом із заявою
3.5.5. Процедура розгляду заяви. Випадки, у яких заява не підлягає розгляду
3.5.6. Проект рішення Кабінету Міністрів України про надання повноважень та його міжвідомче погодження
3.5.7. Особливості надання повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва
3.5.8. Термін дії повноважень та умови їх скасування
3.5.9. Права та обов’язки суб’єктів господарювання, яким надані повноваження