3.6.1. Загальні засади надання звітності в сфері державного експортного контролю
     Згідно із статтею 22 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» звітність подається за підсумками:

     В останньому випадку, враховуючи, що МІС видається завжди разом із відповідним дозволом на імпорт, звітність надається окремо за дозволом і за МІС.
     Натомість, звіти не подаються у разі отримання здійснення тимчасового ввезення та вивезення, транзиту товарів.

Практична порада
Плануючи діяльність, пов’язану із міжнародними передачами товарів, які підлягають державному експортному контролю, варто уникати ставлення до подання звітності за результатами здійснення міжнародних передач товарів як до чогось другорядного. Недбалість, помилки, або порушення чинного законодавства при наданні звітності можуть коштувати дорожче, ніж відмова у наданні дозволу.

     Розглядаючи норму статті 22 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», доцільним також є акцентування уваги ще на двох важливих аспектах:
     -    звітність надає суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, що отримав дозвіл, висновок, чи міжнародний сертифікат. Отже, ніякі документи (довідки, чи інша інформація) від сторонніх організацій не може замінити подання звітності самим суб’єктом;
     -    форма та строки подання звітності визначаються Держекспортконтролем (на сьогодні форми та терміни подання звітів визначено наказом Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.10.2009 за
№ 994/17010 ).
     Цей наказ вносить ще два загальних практичних правила, що мають бути також взяті до уваги:
     -    кожен звіт подається разом із окремим супровідним листом (подання пакету різнорідних звітів під одним супровідним листом є неприпустимим);
     -    звіт підписується керівником суб’єкта або його заступником і засвідчується печаткою суб’єкта.

Зверніть увагу
     
Ще одне правило у загальному контексті, і якого варто дотримуватися на практиці: був отриманий документ в сфері експортного контролю (дозвіл, висновок на проведення переговорів, МІС) – має бути подана відповідна звітність.

     Отже, при отриманні документу необхідно ознайомитися з усіма його вимогами (особливими умовами) та здійснити планування їх реалізації,включаючи подання звітності. Будь – який засіб – настінний календар, або програма – органайзер у смартфоні можуть стати для цього у нагоді.