3.2. Отримання висновку державної служби експортного контролю україни на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів
     Проведення переговорів між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб’єктами, які мають намір здійснити міжнародну передачу товарів, та які іменуються сторонами зовнішньоекономічної угоди, є невід’ємною частиною діяльності цих сторін стосовно підготовки та укладення ними зовнішньоекономічної угоди на постачання товарів.
     В абзаці 3 статті 6 Закону України від 16.04.1991 № 959 «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено, що «для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту), як звичай, не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбачених законами».
     В той же час, ведення діяльності суб’єктами господарювання України у сфері державного експортного контролю вимагає від них дотримання процедур експортного контролю, які направлені на дотримання Україною міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, забезпечення нею захисту своїх національних інтересів, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.
     Тому статтею 18 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 №549-IV (далі – Закон) з метою забезпечення вищезазначених заходів, в межах дії статті 6 Закону України від 16.04.1991 № 959 «Про зовнішньоекономічну діяльність», введено державний експортний контроль за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), тобто введено дозвільний порядок укладання цих договорів (контрактів).
     Найчастіше виникає питання, в яких випадках, в межах дії статті 18 Закону, потрібен висновок відповідного органу державної влади на право проведення переговорів.

Примітка :
     Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»:

«Висновок - документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, який надає право на тимчасове ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення або про експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на поставки таких товарів. Висновок може бути разовим, генеральним або відкритим;»

     Розглянемо цю ситуацію шляхом відповіді на наступні питання:
3.2.1. На які міжнародні передачі потрібен висновок на право проведення переговорів
3.2.2. Яких товарів стосується отримання висновку на право проведення переговорів
3.2.3. На укладення договорів (контрактів) з якими країнами потрібно отримувати висновок на право проведення переговорів
3.2.4. На якому етапі підготовки зовнішньоекономічної угоди потрібно отримувати висновок на право проведення переговорів.
3.2.5. Умови отримання суб’єктами господарювання висновку на право проведення переговорів