3.3.3. Особливості оформлення пакету документів для отримання дозвільних документів на здійснення імпорту, тимчасового ввезення товарів подвійного використання
     Для отримання дозволу на право здійснення імпорту товарів до Держекспортконтролю подаються також:
     -    - оригінал сертифіката кінцевого споживача, форма якого наведена в Додатку 3 до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920;
     -    оригінал документа про зобов’язання імпортера та кінцевого споживача використовувати товари, які ввозяться в Україну, виключно в цілях, визначених у пунктах 8 або 9 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 974, - подається у разі здійснення імпорту товарів, зазначених у позиціях 1C350.1-1C350.3, 1C350.5-1C350.28, 1C350.30-1C350.56, 1C350.58-1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1-1C450.а.7, 1C450.b.1-1C450.b.6, 1C450.b.8 або у позиціях 1С351-1С354 Єдиного списку товарів подвійного використання.
     Для отримання висновку на право здійснення тимчасового ввезення товарів, зазначених у позиціях 1C350.1-1C350.3, 1C350.5-1C350.28, 1C350.30-1C350.56, 1C350.58-1C350.63, 1C351.d.4, 1C351.d.5, 1C450.а.1-1C450.а.7, 1C450.b.1-1C450.b.6, 1C450.b.8 або у позиціях 1С351-1С354 Єдиного списку товарів подвійного використання, до Держекспортконтролю подається також оригінал документа про зобов’язання використовувати товари, які ввозяться в Україну, виключно в цілях, що не суперечать пунктам 8 або 9 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 974.

Зверніть увагу 
Всі документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх засвідчений в установленому порядку переклад на українську мову.