3.5.9. Права та обов’язки суб’єктів господарювання, яким надані повноваження
     Права та обов′язки суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали повноваження, визначені у пунктах 18 та 19 Положення.
     Так, уповноважені суб'єкти господарювання мають право:
     здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про можливість експорту товарів військового призначення, проводити переговори із замовниками цих держав та надавати їм інформацію про орієнтовну ціну  таких товарів;
     провадити в установленому порядку рекламну та іншу маркетингову діяльність, брати участь у виставках та здійснювати демонстрацію іноземним замовникам товарів військового призначення, що передбачаються для експорту;
     надавати іноземним суб'єктам під час проведення з ними переговорів інформацію про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основні дані щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки в межах, погоджених з Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки  та іншими центральними органами виконавчої влади, у разі коли вони виступають замовниками науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення та відповідно до законодавства про захист інформації, що становить державну таємницю, або конфіденційної інформації, яка є власністю держави;
     укладати в установленому порядку зовнішньоекономічні договори (контракти) з іноземними замовниками та здійснювати міжнародні передачі товарів військового призначення на виконання цих договорів (контрактів) у межах, передбачених відповідними дозволами (висновками) Держекспортконтролю;
     залучати у рамках військово-технічного співробітництва до співпраці іноземних суб’єктів (зокрема, посередників, агентів, консультантів), укладати з ними договори про надання послуг з представництва інтересів суб’єктів господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження, у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках, із сприяння укладенню та (чи) виконанню зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення з метою просування зазначених товарів на зовнішньому ринку.
     Суб'єкти господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження, зобов'язані:
     подавати СБУ та Службі зовнішньої розвідки не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про підсумки переговорів з іноземними партнерами з питань військово-технічного співробітництва незалежно від того, чи завершилися такі переговори укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), чи ні, а також інформувати СБУ та Службу зовнішньої розвідки про будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними особами з питань передач товарів військового призначення;
     не допускати порушень міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь та товарів подвійного використання;
     не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода політичним або економічним інтересам України, її національній безпеці або обороні;
     координувати свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному МЗС;
     вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів військового призначення, які були експортовані з України, без згоди на це експортера та Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно інформувати про них Держекспортконтроль, СБУ та Службу зовнішньої розвідки;
     здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції;
     погоджувати з Мінекономрозвитку, СБУ, Службою зовнішньої розвідки укладення договорів про надання послуг з представництва (зазначених в абзаці сьомому пункту 18 Положення) у разі, коли вартість послуг (винагорода) іноземних суб’єктів господарювання за такими договорами перевищує 25 відсотків суми відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, щодо раціонального використання коштів суб’єктів господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження.
     Для погодження укладення договору про надання послуг з представництва суб’єкт господарювання, якому у встановленому порядку надані повноваження, надає проект договору, кошторис відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, установчі документи іноземного суб’єкта, з яким укладається такий договір.
     Строк погодження укладення договору про надання послуг з представництва встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів та становить до 10 робочих днів;
     надавати Держекспортконтролю документи для отримання дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;
     забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення кінцевому споживачеві;
     сприяти органам державної влади та розвідувальним органам у провадження ними передбаченої законодавством діяльності у сфері державного експортного контролю;
     подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспортконтролю відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства (установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання у терміни і за формою, що встановлюються Держекспортконтролем.

Зверніть увагу!
     Зміна організаційно-правової форми уповноваженого субʼєкта господарювання тягне за собою необхідність внесення відповідних змін (за заявою субʼєкта) до пункту постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.1999 № 1228 "Про надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", у якому зазначені повноваження перетвореного субʼєкта господарювання, або постанови Кабінету Міністрів України, якою надано цьому суб’єкту повноваження на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також державного оборонного замовлення.
     Внесенню зазначених змін має передувати отримання перетвореним субʼєктом нових посвідчення про реєстрація як субʼєкта здійснення міжнародних передач товарів та свідоцтва про державну атестацію СВФЕК.