3.1.4. Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів

     Зразок оформлення Довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, для різних видів товарів

     Форма довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій визначена відповідність (невідповідність) найменувань та описів конкретних товарів (груп товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, наведена в додатку 3 до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653).
     При цьому рекомендації стосовно заповнення довідки щодо попередньої ідентифікації товарів наведені в додатку 4 до Інструкції:
     У розділі 1 довідки зазначається така інформація:
     найменування суб'єкта, який надає цю довідку, а також назва, шифр, децимальний номер тощо технічного (конструкторського) документа, якому відповідає(ють) товар(и), а саме: технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення цього товару (цих товарів), державні стандарти або інші документи, на підставі яких можливо обґрунтовано визначити спеціальне призначення (основну (першочергову) сферу використання) товару (військову, подвійну або суто цивільну (див. далі)).

     1. Спеціальне призначення товару повинно визначатися суб'єктом не тільки виходячи з призначення, яке зазначене в технічній (конструкторській) документації на цей товар, а також з урахуванням належності найменування, опису або характеристик цього товару найменуванню, опису, технічним характеристикам товарів, які зазначені, в першу чергу, у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, та у разі невідповідності таким товарам з урахуванням порівняння цього товару з найменуванням, описом, технічними характеристиками товарів, які зазначені у Списку товарів подвійного використання, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.
     2. За достовірність визначення сфери використання (призначення) товару відповідає керівник суб'єкта;
     у таблиці розділу 1 зазначається така інформація:
     у графі 1 - номер за порядком;
     у графі 2 - повне та скорочене найменування товару відповідно до зазначеної вище технічної (конструкторської) документації, на підставі якої суб'єктом визначене спеціальне призначення (основна (першочергова) сфера використання товару);
     у графі 3 - скорочена назва, шифр, децимальний номер тощо технічного (конструкторського) документа, якому відповідає(ють) товар(и), а саме: технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення цього товару (цих товарів), державні стандарти або інші документи, на підставі яких визначене спеціальне призначення (основна (першочергова) сфера використання) товару;
     у графах 4, 5, 6, 7 - сфера використання товару відповідно до його спеціального призначення, яке визначене суб'єктом на підставі технічного документа, що зазначений у графі 3.

     Сфери використання товару:
     військове використання - товар є спеціально призначеним (розробленим) для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання військових виробів;
     військове використання, але товар є допущеним (може бути допущений) до цивільного використання) - товар є спеціально призначеним (розробленим) для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання      військових виробів та відповідно до висновку органу виконавчої влади (можливих критеріїв допущення товару до цивільного використання) є допущеним (може бути допущений) до цивільного використання.

     Критеріями допущення товарів військового призначення до цивільного використання можуть бути: проведення демілітаризації цих товарів, виготовлення їх у варіанті, призначеному для цивільного використання, тощо;

     подвійне використання - товар не є спеціально призначеним для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання військових виробів та, крім основного цивільного призначення, може бути використаний у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів її доставки чи ядерних вибухових пристроїв, його найменування і опис відповідають найменуванню та опису товарів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;
     суто цивільне - товар не є спеціально призначеним для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання у виробах військового призначення та відсутній у Єдиному списку товарів подвійного використання.
     2. У таблиці розділу 2 довідки зазначається така інформація:
     у графі 1 - номер за порядком;
     у графі 2 - скорочене найменування товару, яке зазначене у графі 2 таблиці розділу 1;
     у графі 3 - стислий опис технічного призначення та функцій, які виконує товар, його технічні характеристики, які можуть бути порівняні з такими, що визначені у відповідних позиціях Списків, щодо предмета належності до яких суб'єктом проводиться ідентифікація заявленого товару.
     У разі відсутності у товару таких технічних характеристик це зазначається у цій графі та зазначаються основні технічні характеристики товару, за аналізом яких можливо провести його ідентифікацію.
     Якщо товар є компонентом (складовою частиною, деталлю, вузлом, комплектуючим виробом, блоком) або матеріалом, обладнанням та аксесуаром, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то в цій графі указується також стислий опис, сфера використання (призначення) базового виробу (об'єкта), до якого цей товар (компонент) є спеціально призначеним.
     Компоненти, матеріали, обладнання та аксесуари, які виконують самостійні цільові функції, розглядаються як самостійний товар;
     у графі 4 - назва Списку товарів, за позиціями якого здійснювалася попередня ідентифікація, номер постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджений цей Список, позиція, найменування, опис та технічні характеристики товарів, що наведені в цій позиції та аналогічні заявленому товару;
     у графі 5 - короткий аналіз та коментарі суб'єкта щодо визначення ним спеціального призначення (сфери використання) товару, відповідності найменування, опису технічного призначення та функцій, а також технічних характеристик товару найменуванню, опису та технічним характеристикам товарів у конкретних позиціях Списку(ів), обґрунтування підстав проведення аналізу саме за цим Списком, а також висновок суб'єкта щодо відповідності (належності (неналежності)) товару до конкретних позицій Списку(ів).
Якщо товар є компонентом (складовою частиною, деталлю, вузлом, комплектуючим виробом, блоком) або матеріалом, обладнанням та аксесуаром, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то також проводиться аналіз стосовно базового виробу (об'єкта), для якого цей товар (компонент) є спеціально призначеним.
     У разі якщо заявлений товар є компонентом (складовою частиною, деталлю, вузлом, комплектуючим виробом, блоком) або матеріалом, обладнанням та аксесуаром, які не виконують самостійних цільових функцій, але використовується для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, при проведенні аналізу необхідно врахувати спеціальне призначення цього заявленого товару стосовно базового виробу.

     1. Аналіз належності найменування, опису або технічних характеристик товару повинен проводитися суб'єктом в першу чергу стосовно найменування, опису, технічних характеристик товарів, які зазначені у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807, а потім у разі невідповідності таким товарам з урахуванням порівняння цього товару з найменуванням, описом, технічними характеристиками товарів, які зазначені у Єдиному списку товарів подвійного використання, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.
     2. Суб'єктом можуть додатково надаватися аналіз, коментарі та обґрунтування висновків щодо визначення ним спеціального призначення (сфери використання) та відповідності (належності (неналежності)) товару(ів) до конкретних позицій Списку(ів).
     3. Суб'єктом може надаватися самостійно або на пропозицію Держекспортконтролю технічна довідка з розширеним розкриттям призначення товару(ів) та його(їх) основних технічних характеристик відповідно до технічної документації, за якою ним проводилась попередня ідентифікація товару(ів).

     3. У розділі 3 та 4 довідки вноситься (відзначається) відповідна інформація, яка стосується питань, зазначених у цих розділах.
     Анотований опис стосовно технологій або послуг викладається суб'єктом у довільній формі. У анотованому викладі зазначаються короткий зміст технології (послуг), її (їх) призначення (мета) та очікувані результати.
     За повноту та достовірність інформації, яка зазначається у довідці щодо попередньої ідентифікації, відповідає керівник суб'єкта.

Поради для заповнення довідки.
     При заповненні довідки щодо попередньої ідентифікації товарів необхідно використовувати вищевикладені рекомендації (додаток 4 до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653).), це зменшить час для опрацювання та надасть змогу уникнути помилок при оформленні документа.

     Відповідно до законодавства попередня ідентифікація товарів є обов’язком суб'єкта господарювання, який передбачає здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з товарами, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (дивись примітку до пункту 3.1.2).
     Звичайно для підприємств, які є розробниками або виробниками відповідних товарів, ідентифікація не є складною процедурою. Підґрунтям для ідентифікації товарів такими підприємствами є наявність у них досвідчених фахівців у відповідних конструкторсько-технологічних підрозділах, а також наявність документів, що містять дані про призначення, сферу застосування та технічні характеристики товарів, що передбачаються для експорту.
     Поряд з цим, для суб'єктів господарювання, які тільки починають таку діяльність, за наявності необхідної документальної інформації та фахівців, які хочуть отримати відповідні знання в сфері експортного контролю, при умові урахування рекомендацій та положень, визначених в нормативно правових актах, шлях реєстрації в Держекспортконтролі не буде тернистим.
     Отже, Держекспортконтролем проведена попередня експертиза, як результат суб'єкт господарювання зареєстрований як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів і отримав посвідчення про реєстрацію і відповідне роз'яснення про ідентифікацію товарів та особливості і умови здійснення їх міжнародних передач.
     Виходячи з вказаної інформації, суб'єкт в подальшому стає обізнаним, у якому порядку здійснюються міжнародні передачі товарів, чи може він постачати такі товари самостійно, чи потрібно звертатись до Держекспортконтролю за отриманням дозволу/висновку, а також отримує відповіді на багато інших питань, які виникають при намірах здійснити міжнародні передачі товарів.