3.3.1. Які документи необхідно отримати в Держекспортконтролі для здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового ввезення та транзиту товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю
     З метою дотримання вимог діючого законодавства в сфері державного експортного контролю, кожний суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, який має намір реалізувати заплановану міжнародну передачу товару, повинен завчасно отримати в Держекспортконтролі відповідний дозвільний документ.
     Дозвільні документи засвідчують факт надання суб’єкту права на здійснення відповідної міжнародної передачі товарів та надаються Держекспортконтролем у вигляді разових, генеральних чи відкритих дозволів або висновків.     Для здійснення експорту/імпорту товарів, які підлягають державному експортному контролю суб’єкту необхідно отримати дозвіл Держекспортконтролю, а для проведення переговорів, тимчасового вивезення/тимчасового ввезення, транзиту таких товарів – висновок Держекспортконтролю.
     Крім суб’єктів господарювання України, інші визначені у Законі України № 549-IV “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (далі – Закон) суб’єкти, які мають право отримувати дозвільні документи, не підлягають реєстрації у Держекспортконтролі у якості суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів та не можуть мати атестованої Держекспортконтролем системи внутрішньофірмового експортного контролю (СВФЕК), тому такі суб’єкти не можуть отримувати генеральні та відкриті дозвільні документи.
     Дозвіл Держекспортконтролю
     Дозвіл Держекспортконтролю засвідчує факт надання суб’єкту господарювання права на здійснення експорту чи імпорту зазначених у ньому товарів. Дозвіл надає право на здійснення міжнародної передачі не тільки у випадках переходу права власності на товар від експортера до імпортера, а й у разі передачі товару від експортера імпортеру на інших законних підставах.
     Дозвіл Держекспортконтролю не звільняє від необхідності подання митним органам інших документів, що необхідні для здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства. Митне оформлення та митний контроль товарів здійснюється в порядку, передбаченому Митним кодексом України.
     Дозвіл оформлюється Держекспортконтролем за встановленим зразком з використанням визначених елементів захисту його від підробки. Дозвіл може бути разовим, генеральним або відкритим.
     а) Разовий дозвіл
     Разовий дозвіл є документом, який підтверджує право на здійснення визначеного у ньому експорту або імпорту товарів згідно із зовнішньоекономічними договорами (контрактами) і є дійсним протягом зазначеного у ньому строку. Цей строк не може бути більшим ніж один рік, проте, він може бути продовжений Держекспортконтролем на підставі обґрунтованого звернення суб’єкта, але не більш як на строк дії зовнішньоекономічного договору (контракту). Продовження дії разового дозволу здійснюється Держекспортконтролем шляхом надання нового разового дозволу із строком дії до одного року.
     Умови отримання: суб’єкт господарювання повинен бути суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів, а саме зареєструватися у Держекпортконтролі за товаром, який він має намір експортувати/імпортувати.


    Для здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення суб’єкту необхідно мати повноваження Кабінету Міністрів України на право здійснення згаданих міжнародних передач таких товарів.
     Без надання суб'єктам господарювання повноважень Кабінету Міністрів України на право здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення здійснюються:
- переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводять Збройні Сили та інші військові формування України за межами її території або військові формування іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів;
- тимчасове вивезення/ввезення товарів з метою демонстрації (реклами) на виставках, ярмарках, а також проведення їх сертифікації, випробувань чи гарантійного ремонту підприємствами (установами, організаціями), яким належать ці  товари;
- імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і технологій для ремонту (продовження терміну експлуатації) чи модернізації виробів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є розробниками або виробниками таких товарів, а також імпорт запасних частин і технологій для виробництва товарів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є виробниками таких товарів.
     Звертаємо вашу увагу, що в разі намірів здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення в межах т. зв. Кооперації – Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості від 25.06.2001, суб’єкту необхідно мати також атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.
Без надання суб'єктам господарювання повноважень Кабінету Міністрів України на право здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення здійснюються:
- переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводять Збройні Сили та інші військові формування України за межами її території або військові формування іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів;
- тимчасове вивезення/ввезення товарів з метою демонстрації (реклами) на виставках, ярмарках, а також проведення їх сертифікації, випробувань чи гарантійного ремонту підприємствами (установами, організаціями), яким належать ці товари;
- імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і технологій для ремонту (продовження терміну експлуатації) чи модернізації виробів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є розробниками або виробниками таких товарів, а також імпорт запасних частин і технологій для виробництва товарів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є виробниками таких товарів.
     Звертаємо вашу увагу, що в разі намірів здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення в межах т. зв. Кооперації – Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості від 25.06.2001, суб’єкту необхідно мати також атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.
     б) Генеральний дозвіл
     Генеральний дозвіл надається суб’єкту господарювання, який зареєстрований Держекспортконтролем у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та має атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.
     Генеральний дозвіл є документом, якій підтверджує право такого суб’єкта на здійснення експорту або імпорту визначених у ньому товарів визначеним у такому дозволі кінцевим споживачам. Генеральний дозвіл є дійсним протягом зазначеного у ньому строку, але не більш як три роки.
     Перевага: генеральні дозволи надають змогу протягом до трьох років здійснювати діяльність щодо експорту/імпорту необхідної кількості товарів до визначених у них кінцевих споживачів не отримуючи протягом цього строку дозволу Держекспортконтролю на кожну конкретну передачу. На практиці застосування суб’єктом генеральних дозволів замість разових значно спрощує отримання дозволів та скорочує час на дозвільні процедури.
     Особливістю генерального дозволу є те, що він передбачає право на укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) під час його використання, тому він не містить інформації про кількість та вартість зазначених у ньому товарів, а також інформації про реквізити договорів (контрактів).
     Умови отримання: суб’єкт господарювання повинен бути зареєстрований у Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та мати атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.
     Для здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення суб’єкту необхідно мати повноваження Кабінету Міністрів України на право здійснення згаданих міжнародних передач таких товарів.
     в) Відкритий дозвіл
     Відкритий дозвіл надається суб’єкту господарювання, який зареєстрований Держекспортконтролем у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та має атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.
     Відкритий дозвіл є документом, який підтверджує право такого суб’єкта на здійснення визначеного у ньому експорту або імпорту товарів будь-яким кінцевим споживачам конкретної держави призначення товарів. Відкритий дозвіл є дійсним протягом зазначеного у ньому строку, але не більш як три роки.
     Перевага: Відкриті дозволи надають змогу здійснювати діяльність щодо оперативного експорту/імпорту необхідної кількості товарів для будь-яких кінцевих споживачів визначеної держави, а також здійснювати діяльність щодо експорту/імпорту необхідної кількості товарів до будь-яких кінцевих споживачів визначеної держави не отримуючи протягом цього строку дозволу Держекспортконтролю на кожну конкретну передачу протягом до трьох років.
     На практиці застосування відкритих дозволів замість разових та генеральних не тільки значно спрощує отримання дозволів та скорочує час на дозвільні процедури, але і дає можливість укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) про поставку товарів до будь-яких кінцевих споживачів визначеної у такому дозволі держави.
     Особливістю відкритого дозволу є те, що він передбачає укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про поставку товарів будь-яким кінцевим споживачам визначеної держави під час його використання, тому він не містить інформації про кількість та вартість зазначених у ньому товарів, а також інформації про кінцевих споживачів та про реквізити зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
     Умови отримання: суб’єкт господарювання повинен бути зареєстрований у Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та мати атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.
     Для здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення суб’єкту необхідно мати повноваження Кабінету Міністрів України на право здійснення згаданих міжнародних передач таких товарів.
     Висновок Держекспортконтролю
     Висновок Держекспортконтролю надає суб’єкту право на:
     •   здійснення міжнародних передач;

     •   здійснення тимчасового ввезення/вивезення чи транзиту зазначених у ньому товарів військового призначення та певних категорій товарів подвійного використання, або
     •   тимчасове ввезення/вивезення “чутливих” товарів, якщо це не передбачає переходу права власності на товари від одного суб’єкта до іншого та здійснення транзиту товарів через територію України.
     Як і у випадку з дозволом, висновок Держекспортконтролю також не звільняє від необхідності подання митним органам інших документів, що необхідні для здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства.
     Висновок оформлюється Держекспортконтролем за встановленим зразком з використанням визначених елементів захисту його від підробки. Висновок як і дозвіл може бути разовим, генеральним або відкритим.
     а) Разовий висновок
     Разовий висновок надається суб’єкту господарювання, який зареєстрований Держекспортконтролем у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. Разовий висновок є документом, який підтверджує право на здійснення визначеного у ньому тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення та певних категорій товарів подвійного використання.
     Умови отримання: суб’єкт господарювання повинен бути зареєстрований у Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів (вимога щодо реєстрації розповсюджується лише на суб’єктів господарювання України).

     Разовий висновок є документом, який підтверджує право на здійснення визначеного у ньому тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення та певних категорій товарів подвійного використання, транзиту таких товарів територією України.
     б) Генеральний висновок
     Генеральний висновок надається суб’єкту господарювання, який зареєстрований Держекспортконтролем у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та має атестовану Держекспортконтролем СВФЕК. Генеральний висновок є документом, який підтверджує право на здійснення тимчасового вивезення (ввезення) визначених у ньому товарів військового призначення та певних категорій товарів подвійного використання визначеним у ньому кінцевим споживачам.
     Перевага: генеральні висновки надають змогу здійснювати діяльність щодо оперативного ввезення/вивезення необхідної кількості товарів для визначених у них кінцевих споживачів або (у випадку переговорів) значно скоротити час необхідний для укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
     Генеральний висновок є підставою для здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення та певних категорій товарів подвійного використання або проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) відносно таких товарів протягом зазначеного у ньому строку, але не більш як протягом трьох років.
     Умови отримання: суб’єкт господарювання повинен бути зареєстрований у Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та мати атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.
     в) Відкритий висновок
     Відкритий висновок надається суб’єкту господарювання, який зареєстрований Держекспортконтролем у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та має атестовану Держекспортконтролем СВФЕК. Відкритий висновок є документом, який підтверджує право на здійснення тимчасового вивезення/ввезення визначеного у ньому товару будь-яким кінцевим споживачам конкретної держави призначення товарів.
     Відкритий висновок є підставою для здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів.
     Перевага: Відкриті висновки надають змогу здійснювати діяльність щодо оперативного ввезення/вивезення необхідної кількості товарів.
    Крім того, відкриті висновки також надають переваги під час здійснення тимчасового вивезення/тимчасового ввезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань, виконання гарантійного ремонту.

     Умова отримання: суб’єкт господарювання повинен бути зареєстрований у Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів та мати атестовану Держекспортконтролем СВФЕК.